Skála nad přehradou v Křižanovicích je o 400 tun kamení lehčí

28. srpen 2017
Ze skály u hráze křižanovické přehrady dělníci odtěžili skoro 400 tun kamene

Na skále nad křižanovickou přehradou na Chrudimsku se pracuje. Kvůli popraskanému svahu je silnice už rok zatarasená ocelovým plotem. Dělníci museli kus masivu odtěžit a montují zábrany, které zajistí, aby nikomu nespadl balvan na hlavu.

„V současné chvíli proběhlo odšramování nesoudržných částí hornin, které se odvezly a teď se na druhou skálu instalují kotvy pro osazení sítě, která bude bránit případnému padání časem uvolněných dalších částí skály,“ popsal postup prací Martin Oliva z Povodí Labe. Skála nad přehradou je tak podstatně lehčí.

„Dle výkazu výměr a provedených prací se odvezlo 380 tun uvolněného kamene včetně zeminy, která byla napadaná u silnice z dřívějších dob.“ Práce by podle Olivy měly být hotové do konce října tohoto roku, kdy také skončí uzavírka silnice.

Čtěte také


Stabilizace svahu
Žulový svah je vysoký 25 metrů a má sklon 60-80°. Silnice v místě vznikala na začátku 50. let. Zvětrávající skálu teď odborná firma očistí a nainstaluje ocelové sítě a těžký ocelový plot.

Zajištění svahu vítá i hrázný Josef Květenský. „Zcela určitě to pomůže, docházelo tady k velkým sesuvům kamene, padaly bloky o velikosti dlažebních kostek. Kdyby dole někdo šel, tak by ho to mohlo ohrozit a mohlo se stát nějaké neštěstí.“

Že sesuvy kamení nebyly výjimečné, potvrzuje jeho vlastní zkušenost: „Většinou při ranních pochůzkách jsme ty kameny nacházeli. Padalo to přes noc, kdy skála vychladla a ty kameny se začaly hýbat.“ Za zajištění skály nad přehradou zaplatí Povodí Labe skoro tři miliony korun.

Takto vypadal svah u hráze ještě před několika měsíci.

autor: kop
Spustit audio