Splavnění Labe do Pardubic: ŘVC předalo krajskému úřadu projekt k posouzení

16. listopad 2023

Ředitelství vodních cest (ŘVC) předložilo krajskému úřadu v Pardubicích k posouzení komplexní projekt splavnění Labe do Pardubic. Tvoří ho soubor staveb včetně plavebního stupně Přelouč II a veřejného přístavu Pardubice.

Vodní cesta nyní končí ve Chvaleticích. Podle ŘVC se splavněním Labe až do Pardubic celkově posílí význam vodní dopravy a vytvoří se podmínky pro přepravu zboží, sypkých materiálů, těžkých a nadrozměrných nákladů a kontejnerů po vodě, které sníží zatížení těžkou silniční dopravou.

Co je SEA:
Strategické posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) je prvním krokem pro budoucí úspěšné získání povolení jednotlivých staveb. Výsledkem by měl být transparentní výběr a stabilizace konkrétní varianty, která bude následně procesem EIA podrobně posouzena z hlediska všech vlivů na životní prostředí.

„Pro ilustraci jedna loď uveze stejné množství zboží jako zhruba 42 kamionů. Velkou pomocí bude zakončení přeprav nadrozměrných nákladů po silnici ze severní Moravy a Slezska jejich naložením na loď v přístavu Pardubice a nebudou dále zatěžovat na více než 150 kilometrů silnic středních Čech při cestě do přístavů Lovosice či Mělník,“ uvedl ředitel ŘVC Lubomír Fojtů.

Dalším přínosem by mělo být využití vodní cesty i pro rekreační plavbu malých plavidel a osobních lodí. Celý projekt splavnění Labe do Pardubic se skládá ze sedmi dílčích záměrů. V pořadí ve směru proti proudu to jsou stabilizace plavební dráhy v přístavu Chvaletice, čekací stání v přístavu Chvaletice, stupeň Přelouč II, zvýšení ponorů v úseku Přelouč – Pardubice pro třídu Va, modernizace plavebního stupně Srnojedy, veřejný přístav Pardubice a ochranná a čekací stání v úseku Chvaletice – Pardubice.

Klíčovou stavbou splavnění je plavební stupeň v Přelouči překonávající spád současného jezu na Labi a přibližně dva kilometry nesplavného koryta řeky. V roce 2020 byla zpracována územně analytická studie, která hodnotila varianty splavnění Labe v oblasti Přelouče, z toho tři varianty byly vyhodnoceny z hlediska vlivů na životní prostředí bez významně negativního dopadu na evropsky významnou lokalitu Natura 2000 Louky u Přelouče.

Přístav v Pardubicích

S veřejným přístavem Pardubice se počítá ve variantách na levém a pravém břehu. Levobřežní jižní varianta jej umísťuje na západním okraji města do prostoru mezi Srnojedy a Svítkov. Podle pravobřežní severní varianty by měl být na pravobřežním slepém rameni řeky. Přístav bude také nutné napojit na silniční a železniční síť.

Státní organizace se o splavnění Labe do Pardubic snaží již mnoho let, návrhy však narážely na připomínky ekologických organizací. V minulosti prosazované řešení počítalo s kanálem o délce téměř 3,2 kilometru a náklady více než tři miliardy korun. Smysluplnost a hospodárnost plavebního kanálu zpochybnil už v roce 2009 Nejvyšší kontrolní úřad.

autor: pta | zdroj: ČTK
Spustit audio

Související