Stopka pro kanál Dunaj-Odra-Labe by splavnění Labe do Pardubic neměla ovlivnit

17. leden 2022

Splavnění Labe z Přelouče do Pardubic je stále ve hře. Nová česká vláda sice projekt kanál Dunaj-Odra-Labe zastavila, na přípravné práce na výstavbu plavebního kanálu u Přelouče to ale žádný vliv mít nebude. Potvrdilo to ministerstvo dopravy.

O splavnění Labe do Pardubic se mluví přinejmenším 20 let, ale klíčový plavební kanál u Přelouče pořád není. Jedním z hlavních důvodů je modrásek bahenní, přísně chráněný motýl. Jeho domovem je oblast Slavíkových ostrovů, cenná přírodní lokalita s výskytem dalších 70 chráněných druhů, přes kterou měl plavební kanál vést.

Čtěte také

To se ale nelíbilo ekologům a ochráncům přírody, takže opakovaně blokovali územní rozhodnutí nebo udělení výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů pro výstavbu plavebního kanálu. V roce 2015 navíc projektu vypršela platnost EIA, posouzení stavby na životní prostředí.  O pět let později pak vláda zařadila Slavíkovy do soustavy Natura 2000.

Ředitelství vodních cest tak začalo hledat schůdnější a méně kontroverzní variantu, kudy kanál vést tak, aby přírodní lokality byly zasažené co nejméně. Proces nového posuzování stavby na životní prostředí zatím neskončil. Původně měl plavební kanál o délce 3 km za 3 mld. obejít jez v Přelouči a procházet právě rezervací Slavíkovy ostrovy.

Nový most ve Valech

Projekt ale neusnul úplně, Ředitelství vodních cest se mezitím podařilo z budoucí plavební cesty odstranit jednu překážku, starý vojenský most ve Valech nahradilo předloni přemostění nové, větší a vyšší a tudíž i vhodnější pro plavbu velkých lodí. V budoucnu by zároveň měla na Labi vzniknout veřejná přístaviště v Řečanech, Pardubicích a Kuněticích, podmínkou je ovšem právě splavnění řeky do Pardubic, lodě zatím smí plout jen do Chvaletic.

Splavnění Labe má své zastánce, ale i kritiky. Vznik plavebního kanálu dlouhodobě podporují města Přelouč a Pardubice, ale taky Pardubický kraj. Naopak o jeho ekonomickém přínosu pochybují ekologičtí aktivisté, podle kterých je labská vodní cesta nespolehlivá, v Labi totiž nemusí být dost vody pro lodní dopravu. Smysluplnost a hospodárnost plavebního kanálu zpochybnil v roce 2009 i Nejvyšší kontrolní úřad.

autor: Ondřej Wolf
Spustit audio

Související