Stavba 30metrové rozhledny na Králickém Sněžníku vyvolává spory mezi Českem a Polskem

26. srpen 2021 12:57

Mnozí turisté si už všimli, že na česko-polském pomezí - na Králickém Sněžníku - roste nová, více než 30metrová rozhledna. Tento společný polsko-český projekt, financovaný z velké části Evropskou unií, vyvolal také pozornost ochránců přírody. Stěžují si, že polská strana nedodržuje podmínky provedení stavby v přísně chráněném pásmu NATURA 2000.

Starosta městečka Stronie Śląskie na polské straně pohoří Králického Sněžníku Dariusz Chromiec ukazuje zarámovanou německou pohlednici s rozhlednou císaře Viléma I. Věž na Sněžníku stála od konce 19. století až do roku 1973, kdy ji kvůli havarijnímu stavu museli strhnout.

„Po vzniku místních samospráv jsme začali uvažovat o obnovení vyhlídkové věže. Po mnohaletém vyjednávání se ale ukázalo, že ji nemůžeme postavit v původní podobě – tedy s restaurací, vytápěním a záchody. Povolili nám postavit pouze takzvanou chladnou věž, a to s ohledem na ochranu zdejších biotopů. Chci ale zdůraznit, že znovupostavení věže přispěje především k ochraně přírody a celé kupole Sněžníku,“ popisuje.

Ondřej Bačík z české Společnosti přátel Jeseníků s tím ale ostře nesouhlasí a žádá okamžité zastavení celého projektu. „Výstavba rozhledy povede k naprosto neúnosné zátěži unikátní přírody, která je na vrcholu Králického Sněžníku. Připomíná to salámovou metodou, kdy se postupnými kroky neustále stupňuje tlak na přírodu. Neustále se k rozhledně něco povoluje – jednou další vjezd těžké techniky, podruhé výrazné prodloužení doby výstavby, potřetí rekonstrukce zelené stezky. Výstavbu rozhledny je potřeba neodkladně zastavit,“ zdůrazňuje ve vysílání Radiožurnálu.

Příroda na prvním místě?

Chromiec ale zdůrazňuje, že i pro polskou stranu je ochrana přírody prvořadým cílem. „Turisté z české i polské strany se bohužel na zaobleném a rozlehlém vrcholu Sněžníku rozprchnou do všech stran a poškozují tím tamní stanoviště vzácných rostlin, protože po nich zkrátka šlapou. Tu turistickou stezku tam proto musíme opravit a ohradit, protože ochrana přírody a usměrnění pohybu turistů byly první podmínkou povolení projektu.“ Nicméně vážné námitky má i české ministerstvo životního prostředí.

Čtěte také

„Ministerstvo životního prostředí obdrželo několik podnětů ze strany veřejnosti, které poukazují na neplnění podmínek povolení stavby – především se týkají pohybu vozidel po turistické stezce, který, zdá se, neodpovídá povolení jednorázového vjezdu. U samotné stavby podněty hovoří především o nedostatečném nezabezpečení techniky na místě, to jest bez použití rohoží proti úkapu, provozní kapaliny a dalších. Celkově je zřejmé, že intenzita zásahu do chráněného území Králického Sněžníku s postupující výstavbou narůstá,“ potvrzuje jeho mluvčí Dominika Pospíšilová.

Starosta městečka Stronie Śląskie ale obvinění, že stavební technika poškozuje přírodu, odmítá. „Neporušujeme zákon. Ano, po té stezce, kterou hloubíme a stavíme, se pohybují různá vozidla, ale to máme povolené. Koneckonců - je to stavba. V souladu s povolením dopravujeme stavební materiál na věž vrtulníky a jen jednou se nám stalo, že jsme poškozený díl museli odvézt po zemi. Příroda tím nijak neutrpěla. Rozhledna je společným česko-polským projektem výhodným pro obě země, a proto mě mrzí ty útoky z české strany. Ještě jednou říkám: všechno máme pod kontrolou.“

Společnost přátel Jeseníků upozorňuje na to, že povinná studie o vlivu stavby na životní prostředí vznikala před osmi lety a dnes je zastaralá.

Proč si Češi stěžují?

Starosta Chromiec listuje v haldě papírů a ukazuje výsledek posledních česko-polských jednání za přítomnosti zástupců všech institucí, které se projektem zabývají. Zasedání se konalo v červnu letošního roku.

Stavební stroje ničí přírodu v okolí vrcholu Králického Sněžníku

„Po setkání jsme provedli kontrolní návštěvu na staveništi, kam jsme vystoupali pěšky. Výsledkem je dohoda, že povoláme přeshraniční polsko-českou pracovními skupinu, která bude dohlížet na dodržování podmínek stavby rozhledny a turistické stezky. Podepsali jsme protokol a nebyly žádné výhrady.“

Chromiec proto nerozumí, proč si teď česká strana stěžuje na Polsko u Evropské komise, která se už podobnou stížností zabývala počátkem roku a konstatovala, že tento problém si Češi a Poláci mají prodiskutovat sami.

autor: Martin Dorazín | zdroj: iRozhlas
Spustit audio

Související