Stavbaři pokračují na druhé části obchvatu Chrudimi, pracuje se na mostech

23. únor 2021 09:29

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokračuje ve výstavbě druhé části obchvatu Chrudimi a Slatiňan. Oficiálně byla stavba zahájena v prosinci 2019, dokončeno je asi 60 procent veškerých násypů a jsou rozpracovány všechny mostní objekty.

Největší takovou konstrukcí je most přes železniční trať u Slatiňan. Hotová je spodní stavba, tedy opěry a pilíře, z nosné konstrukce jsou osazeny předpjaté nosníky včetně filigránových desek a zčásti jsou hotové i příčníky. Zbývá dokončit spřaženou desku nad deskami a vrchní část obou opěr.

„Dá se říci, že nejdůležitější a nejnáročnější část mostu je již hotová a zbývající práce na mostě se už provedou bez větších zásahů do provozu železnice,“ uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Z větších prací na hlavní trase bude třeba dokončit násypy a mostní konstrukce, vybudovat souvrství vozovky a osadit svodidla a dopravní značení. Kromě toho ŘSD musí postavit přeložku silnice mezi Slatiňany a Vlčnovem a na silnici II/358 mezi Slatiňany a obcí Orel vytvořit okružní křižovatku.

Rozestavěný most přes železniční trať ve Slatiňanech na Chrudimsku (únor 2021)

Podle původních plánů by měla být druhá část obchvatu dokončena v prosinci. Vloni stavbu zkomplikovalo deštivé počasí i epidemie koronaviru. V kraji se také staví dálnice D35, což částečně vyčerpává kapacitu lomů, obaloven i betonáren.

Druhá část obchvatu obkrouží Chrudim na východě a vyústí až za Slatiňany. Na 4,6 kilometru dlouhé silnici budou čtyři křižovatky a sedm mostů včetně přemostění železniční trati spojující Pardubice a Havlíčkův Brod, součástí jsou i protihluková opatření.

Stavba bude stát 442 milionů korun bez DPH, v soutěži uspěly firmy M-Silnice a Eurovia. Ředitelství silnic a dálnic uvedlo v prosinci 2015 do provozu první část obchvatu Chrudimi ve směru od Pardubic po křižovatku se silnicí I/17 na Vysoké Mýto. Odtud se tranzitní doprava vrací na městský okruh.

zdroj: ČTK

Související