Svinčany, Ostřešany 6.10.2007

6. říjen 2007

Sliby se mají plnit, a tak jsem se po čase ještě jednou vrátil s posvícenským mikrofonem do dvou obcí. Dobrovolní hasiči ze Svinčan mě totiž pozvali na už IX. ročník Memoriálu Zdeňka Kubína v klasickém požárním útoku a v útoku ve veselém stylu "Hoří, má panenko!". Discipliny se prý vždy vymýšlejí až poslední večer před soutěží v hospodě. A protože při vyhlášení požáru hasiči většinou sedí právě v hospodě a do hasičské zbrojnice jedou na kole, tak letos musela soutěžící družstva absolvovat na starých bicyklech překážkovou dráhu a pak už tradičně vypít v případě mužů půllitr piva, na ženy čekala třetinka piva a na děti samozřejmě limonáda. Kromě okolních sborů do Svinčan přijeli také hasiči a hasičky z Třebovic na Českotřebovsku. Ty totiž v roce 1997 postihly povodně, Svinčany Třebovickým tehdy poslaly finanční pomoc a od té doby se datuje přátelství těchto dvou obcí včetně vzájemné účasti na hasičských soutěžích. V Ostřešanech jsem zase slíbil, že tam opět přijedu, až budou mít svůj obecní prapor. A právě teď na podzim o posvícenské neděli byl v kapli Panny Marie po mši vysvěcen nový obecní prapor. Jsou na něm zelené lipové listy, které symbolizují majestátní lípy v centru obce, a lomená červená střecha. Ta zase připomíná jednu pověst o vzniku názvu obce. Pro Wostřešany prý byly typické hojně se zde vyskytující "vostré střechy". Co je na tom pravdy, to opravdu nevím. Ale moc dobře si pamatuji, že o posvícení to v Ostřešanech nádherně vonělo posvícenskými koláči a pečenými husami a kachnami. Škoda, že rozhlas zatím nemůže vedle zvukových šířit také čichové vlny. Hezký poslech posvícenského repete ze Svinčan a Ostřešan přeje Vlastík Novák. Sobota 6.10. po 12 hodině.

autor: VLN
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...