Svitavy se po mnoha letech dočkají obchvatu. Stavět by se mohlo začít letos

18. březen 2021 09:09

Ředitelství silnic a dálnic vypsalo zakázku na stavbu obchvatu Svitav, který svede dopravu z frekventované silnice I/43 mimo centrum. Po dlouhých letech to tak vypadá, že se obyvatelé Svitav konečně dočkají.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vypsalo zakázku před týdnem a základní lhůta pro podání nabídek je 11. května. Zakázka má hodnotu zhruba jednu a čtvrt miliardy korun a ŘSD předpokládá, že se stavět začne ještě letos. Termín dokončení je pak stanovený na rok 2023. Samotná stavba by měla jít už docela rychle, na rozdíl od příprav.

Protože o obchvatu se mluví už mnoho let, první výkupy pozemků začaly bezmála před třinácti roky, projekt se pak několikrát měnil. Teď už je vše na dobré cestě, protože by stavbu už nemělo nic zastavit.

Obchvat povede východně od města (na mapě výše šedou přerušovanou čarou). Začne u Hradce nad Svitavou, povede kolem železničního koridoru Česká Třebová - Brno, překříží se se silnicí I/34 a se současnou silnicí I/35 se setká v místech současné křižovatky u Lačnova, kde se napojí na současnou silnici I/43.

Obchvat Svitav
Délka: 9,5 km
Počet mostů: 8
Počet mimoúrovňových křižovatek: 2

„Výstavba přeložky silnice 43 mezi Hradcem nad Svitavou a Lačnovem bude velkým přínosem pro celé město Svitavy. Zejména pro obyvatele v centru města. Silnice 43 je totiž vedena hodně těsnou zástavbou městských částí Lány, Svitavy a Lačnov,“ dodal mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

I obchvat v některých místech povede nedaleko zástavby. Projekt proto počítá i se stavbou protihlukových zdí. Podle údajů ŘSD bude kolem vozovky přes 600 metrů protihlukových stěn.

Po silnici I/43 projede denně kolem deseti tisíc vozidel, nicméně to jsou údaje z roku 2016, novější zatím dostupné nejsou.

autor: Josef Ženatý
Spustit audio

Související