Těžba manganu ve Chvaleticích? Těžaři musí rozptýlit obavy z poškození životního prostředí

12. leden 2021 09:15

Do Chvaletic na Pardubicku by se za pár let mohli nastěhovat těžaři. V hledáčku mají ložisko manganové rudy, kterou chtějí získávat z tamních odkališť vzniklých po těžbě pyritu v minulém století. Některé obce v okolí ale z toho nejsou nadšené a mají obavy z dopadů na životní prostředí.

Těžaři zatím potřebné razítko nemají. Povolovací proces je na úplném začátku a celý projekt těžařské firmy Mangan Chvaletice musí v následujícím období projít posuzováním vlivu těžby na životní prostředí. Rozhodlo o tom ministerstvo životního prostředí, kdy vzalo v potaz celou řadu připomínek obcí, úředníků, památkářů, Povodí Labe i zájmových spolků.

Negativní dopady

Obce Chvaletice, Řečany nad Labem a Přelouč mají obavy z hluku, dopravní zátěže a prašnosti. Památkáři zas upozorňují na možné negativní vlivy na krajinu kladrubského hřebčína zapsané v UNESCO, do které odkaliště zasahují.

Povodí Labe pak řeší možné dopady těžby na kvalitu povrchových a podzemních vod a Česká inspekce životního prostředí zacházení s odpady z těžby, kdy součástí bude i chemická výroba.

Těžaři budou muset k připomínkám v rámci EIA přihlédnout, doplnit a dopracovat hlukové a rozptylové studie, navrhnout opatření k ochraně vod a zohlednit zájmy památkové péče. Firma Mangan Chvaletice ale už dřív uvedla, že těžba nebude mít negativní dopad na okolí, argumentovala třeba novými těžebními technologiemi a postupy.      

Firma chce v příštím roce stavět vlečku na přepravu materiálu, o rok později v průmyslové zóně Chvaletice pak i chemický závod na zpracování manganové rudy. Samotná těžba by mohla začít v 2024 a plánovaná je na 25 let při roční recyklaci víc než milionů tun starého těžebního odpadu z odkališť a při roční produkci mnoha desítek tisíc tun čistého manganu. Ten je klíčový pro výrobu baterií do automobilů a žádaný je také v ocelářském průmyslu.

autor: Ondřej Wolf
Spustit audio

Související