Třídění hliníku? V Pardubicích i Ústí musí lidé na sběrný dvůr

24. leden 2020 10:05

Obyvatelé velkých měst v Pardubickém kraji mohou třídit hliník a hliníkové obaly. Pokud je nechtějí prodat ve sběrných surovinách, musejí s těmito odpady zajít do sběrných dvorů.

Hliník se většinou neukládá zvlášť od ostatních kovů nebo dalších surovin, v kovových odpadech tvoří menší část. V Pardubicích jsou kontejnery na kovy umístěny v devíti separačních dvorech.

Pardubice: 20 tun hliníku za rok

„Prozatím není možné odložit kovové obaly do nádob umístěných plošně po městě, například na stanovištích kontejnerů. V současné době se intenzivně řeší varianty, jak zajistit možnost ukládání plechových obalů i mimo rámec separačních dvorů,“ řekla mluvčí Služeb města Pardubic Klára Sýkorová.

Za rok 2019 se svezlo ze separačních dvorů 183 tun kovů, z toho lehké kovy včetně hliníkových obalů tvořily 23 tun.

Čtěte také

Chrudim třídění hliníkových obalů a drobných kovů do konce loňského roku řešila prostřednictvím soukromých výkupen a pořádáním sběrových akcí na školách. „Od letošního roku je umožněno občanům města třídit hliníkové obaly a drobné kovy do kontejnerů určených na plasty. Následně jsou odváženy do třídící firmy a k dalšímu zpracování,“ uvedl ředitel společnosti TS Chrudim 2000 Zdeněk Kolář. Podle jeho odhadu bude finanční bilance tohoto třídění kovů nulová či záporná.

Moravská Třebová kovy umí

Také v Ústí nad Orlicí lze odložit vytříděné hliníkové obaly do sběrného dvora. Minulý rok jich lidé přinesli asi 100 kilogramů. Městská firma Tepvos je prodává společnosti Recycling.

V Moravské Třebové začali lidé třídit kovy před rokem. Město se domluvilo s odběratelem odpadu, že do kontejnerů na plast můžou lidé házet i nápojové obaly a obaly z plechu a hliníku. Třídění na plastové, hliníkové a kovové obaly zajistí pracovníci na separační lince.

autor: pta | zdroj: ČTK
Spustit audio

Související