V Gampě se vyřádí děti i senioři

Výstava Válečné pudy a my v pardubické galerii Gampa
Výstava Válečné pudy a my v pardubické galerii Gampa

Název Gampa je vlastně zkratkou Galerie města Pardubic. Je to tedy jedno a totéž. V Pardubicích máme ještě Východočeskou galerii. Obě instituce spolupracují, a jak řekla programová ředitelka Gampy Šárka Zahálková, mají se rády.

V automatických mlýnech se kloubí více projektů dohromady. Měla by tam v budoucnu sídlit jako Východočeská galerie, tak Gampa.  

Gampa bude sídlit v  zadní části mlýnů,  v bývalém skladu balené mouky. Chystá se tam rekonstrukce. Dvě galerie vedle sebe budou podle Šárky Zahálkové pro město přínosem.

Městská nebo krajská?

Rozdíl mezi galeriemi je kromě financování v tom, že Východočeská galerie mimo jiné uchovává a pečuje o sbírkové předměty. Zachovává je pro budoucí generace. „Gampa toto nemusí, věnujeme se hlavně konkrétním výstavám a děláme programy pro veřejnost. V budoucnu se chceme víc zaměřit na práci s veřejným prostorem,“ říká Šárka Zahálková.

V nové budově by měly být polytechnické dílny (patro) pro děti i Galerie města Pardubic (přízemí)

V Gampě se vyřádí děti i senioři

Galerie města Pardubic pořádá akce pro různé věkové skupiny. „Pořádáme dílny pro seniory i pro děti. Nedávno jsme například se seniorkami vyráběli  památníky a deníky, kam si mohou zapisovat vzpomínky a vkládat fotografie. Další obdobné dílny budou i v září,“ slibuje programová ředitelka Gampy.

Až do konce září se můžete přijít podívat na výstavu Způsoby percepce. Percepce znamená vnímání a otevírá možnosti, jak vnímat prostor a umění jako takové. „Děti to na rozdíl od dospělých zvládají naprosto perfektně. Nebojí se experimentovat, nejedou v zajetých kolejích,“ usmívá se Šárka Zahálková.  Na konci srpna pořádá galerie tzv. gamping, tedy městské táborničení pro děti.