V nejjižnější obci kraje lidé už dávno netrpí

30. leden 2016

Jinak tomu ale bylo v dobách válečných. První nejasná zmínka o existenci obce pochází už z jedenáctého století. Jestli v bitvě mezi Čechy a Poláky tenkrát trpěli lidé ve vsi anebo vojáci, to nevíme. Pravděpodobně ale obojí.

Obec Trpín najdete na Svitavsku, v nejjižnějším výběžku Pardubického kraje. Dostanete se tam z českého Bystrého nebo moravské Olešnice. Obec leží v nadmořské výšce 620 metrů a tvoří ji dvě sídla: Trpín, kde žije asi 380 obyvatel a Hlásnice s 60 obyvateli i řadou chalupářů.

První věrohodná zmínka o Trpíně pochází z roku 1349, kdy byl místní kostel sv. Václava přidělený litomyšlskému biskupství. Vesnicí kdysi projížděly povozy kupců a formanů, procházela tudy známá Trstenická stezka, důležitá obchodní cesta mezi Čechami a Moravou.

Trpín sehrál důležitou historickou roli také v době třicetileté války. V okolí Trpína byly vybudovány obranné valy a zátarasy, tzv. "šance". Záseky bránily v polovině 17. století vpádu Švédů na Moravu a o několik desetiletí později i pronikání tureckých vojsk z Moravy do Čech. Také tehdy místní obyvatelé zřejmě dost trpěli, ale podle jazykové poradkyně Dagmar Magincové je název obce odvozený od vlastního jména Trpa (Trpův dvůr).

Pravá vysočinská zima v Trpíně

Vzácné varhany

Dominantou Trpína je kostel sv. Václava, poprvé je zmiňovaný v polovině 14. století. V roce 1683 byl původní zchátralý kostel zbořen, ale se stavbou nového svatostánku se začalo už brzy. Nový barokní kostel se světil v roce 1689. Po stranách kněžiště je sakristie a kaple Božího hrobu. Po obou stranách jsou také čtyři mělké kaple a nad nimi kruchty s dřevěným zábradlím.

Varhany v kostele sv. Václava postavil v roce 1840 známý varhanář František Svítil z Nového Města na Moravě. Před deseti lety nástroj prošel restaurátorskou dílnou Dalibora Michka a v květnu 2008 varhany s krásným zvukem posvětil generální vikář královehradecké diecéze Mons. Josef Socha.

Vesnice roku

Trpín se v roce 2003 stal krajskou Vesnicí roku v Programu obnovy venkova. Na společenském a kulturním dění v obci se velkou měrou podílí místní sbor dobrovolných hasičů, založený v roce 1885. Aktivní jsou ale také myslivci i místní sportovci. Po celém okolí je známé trpínské „Kácení máje“. V rámci programu Kultura evropského venkova udržuje Trpín přátelské vztahy s maďarskou obcí Palkonya.

64. rok Melodie Rock

Trpín má dvě kapely - Respekt Rock a Melodie Rock. Ta vznikla už v roce 1952, kdy několik nadšených trpínských muzikantů založilo "Hudební kroužek osvětové besedy v Trpíně“. Vystupovali hlavně v blízkém okolí obce, kam se dopravovali nejčastěji koňskými povozy nebo na saních. Dnes je repertoár kapely Melodie Rock velmi široký a stejně tak jejich koncertní „trasy“. V obsazení klávesy, kytara, basa, bicí a zpěv jsou trpínští muzikanti pod vedením kapelníka a dobrovolného hasiče Pavla Břenka schopní zvládnout nejen tvrdý rock, ale také nejrůznější populární i lidové písně.

Panorama Trpína

Půvabná Hlásnice

Necelé dva kilometry od centra Trpína leží víska Hlásnice. Její dominantou je kaple sv. Máří Magdalény z roku 1826. V roce 2013 obec dokončila její rekonstrukci. V Hlásnici se zachovalo hodně typických venkovských stavení, o hodně z nich se dnes starají rekreanti. O původu jména Hlásnice se vyprávějí nejrůznější historiky. Podle jedné z nich byla kdysi z hradu Svojanova, při ohromném větru, odnesena střecha příbytku hlásného. Další pověst se zdá být věrohodnější - v kraji okolo Hlásnice žili hlásní, strážci, kteří měli hradu hlásit postup nepřátelských vojsk a sledovat případné hrozící nebezpečí.

Asi 1 km východně od Hlásnice najdete druhou kapli, také sv. Máří Magdaleny, zvanou Majdalenka. Jde o kněžiště zříceného kostela. Podle pověsti je to pozůstatek kláštera sester Magdalenitek, pobořeného v době husitských válek. V 17. století se kostel stal útulkem poustevníků. Kaplička je opředená mnoha pověstmi, třeba o zakopaném pokladu.

Významnými turistickými místy v blízkém okolí Trpína a Hlásnice je hrad Svojanov, který rok od roku přiláká stále více lidí. Nedaleko nejjižnější obce Pardubického kraje leží Vírská přehrada, Trpínem prochází turistické stezky a cyklotrasa č. 5085 s výletním odpočívadlem. V zimě návštěvníky láká lyžařské středisko v nedaleké Olešnici.

autor: BRA
Spustit audio