V Pardubicích plánují nové trolejové tratě a placení kartou v MHD

17. červenec 2017
Pardubická MHD

Cestující v pardubické městské hromadné dopravě čeká několik změn, které zlepší komfort jízdy autobusem nebo trolejbusem. Tamní dopravní podnik je totiž první, který dokončil svůj projekt s dotací v programu Hradecko-pardubické aglomerace a žádá o další peníze.

Součástí nového přestupního terminálu veřejné dopravy, což byla akce města s příspěvkem ze švýcarských fondů, bylo i vybudování skoro kilometr dlouhé trolejbusové trati. Právě to je prvním úspěšně dokončeným projektem v rámci dotačního programu Hradecko-pardubické aglomerace.

Na tento projekt dopravní podnik žádal o téměř 14 milionů korun z evropských fondů. Teď čeká, zda bude žádost schválena ministerstvem a jestli peníze dostane. Toto trolejové vedení umožňuje, aby nový dopravní terminál mohly obsluhovat i trolejbusy. A to jak ty, které kolem nádraží projíždí, tak ty, které tam končí. Cestující tak nemusejí přecházet frekventovanou silnici, aby se dostali na zastávku linek v druhém směru.

Čtěte také

Z Polabin do Ohrazenic trolejbusem?

Už na podzim chce dopravní podnik začít s výstavbou dalších trolejových tratí, a to celkem o délce pět kilometrů. Podle ředitele dopravního podniku Tomáše Pelikána by měly nejpozději do konce roku trolejbusy jezdit ze zastávky Polabiny - Sluneční přes Trnovou do Ohrazenic v dosavadní trase autobusové linky číslo 6. Trolejové vedení vznikne i v Pardubičkách z nynější točny u záchranné služby na zastávku Zámeček, aby byla zajištěná městská doprava do tamní průmyslové oblasti. Na výstavbu byla přislíbena dotace ve výši 5,5 milionů korun.

Před pardubickým nádražím lidé nastupují do autobusů na nových krytých nástupištích

Pípnete si platební kartou

Připravována je také možnost platit jízdné prostřednictvím běžné bankovní bezkontaktní karty. Ve vozech budou nové moderní čtečky, které platbu bezkontaktní kartou přijmou. Ředitel Tomáš Pelikán uvedl, že ještě nedávno banky tyto „mikroplatby“ odmítaly, ale zájem dopravních podniků byl tak velký, že nakonec vznikla nová technologie, která umožní zaplatit jízdné i při výpadku připojení. Na pořízení nového systému chce dopravní podnik také získat dotaci, a to okolo 35 milionů korun.