V piaristickém chrámu v Litomyšli můžete zažít očistec

22. duben 2017

Hrobka, kterou otevírá elektronika, podlaha popsaná bronzovými nápisy nebo vyhlídkový ocelový most uprostřed barokního chrámu. Tak vypadá po velmi moderní rekonstrukci kostel Nalezení svatého Kříže v Litomyšli.

Slouží i jako koncertní sál nebo pro nejrůznější výstavy nebo divadelní představení. A teď nově může veřejnost obdivovat i takzvanou Očistcovou kapli.

Kaple má vyvolat emoce

„Kaple měla na věřící působit velice silným dojmem a vyvolat v nich emoce, vnitřní reflexi, sebezpytování, uvědomění toho, že ten lidský život je pomíjivý, že se vše v prach obrátí. Tomu odpovídala i výmalba kaple,“ říká Helena Hendrych z organizace Zámecké návrší, která kostelem Nalezení svatého Kříže pravidelně provází návštěvníky.

Restaurátor Jan Vojtěchovský přibližuje, čeho by si měli návštěvníci na malbách všimnout: „Je tady například zobrazena scéna s modlícím se knězem Zachariášem, vidíme na té scéně postavy vystupující z očistce, z předpeklí, které chrání dvě postavy kostlivců. Všechno to jsou scény, které evokují téma smrti a posmrtného života.“

Moderní lávka v piaristickém chrámu

A doplňuje, v jakém stavu byly fresky, když je objevili: „Ty naše zásahy spočívaly v čištění maleb. Na jedné stěně je vidět, že stěny pokrýval silný zákal, takže malby pod tím zákalem nejsou vůbec čitelné.“

Čtěte také

Pokud se do Očistcové kaple skutečně vydáte, máte šanci slyšet ještě jednu novinku. Po 75 letech odbíjejí z věže piaristického chrámu znovu zavěšené zvony.

autor: KUB
Spustit audio