V přehradě Pastviny je pětina vody, dno pokryla tráva a bahno

25. říjen 2018 10:09

I když v posledních dnech párkrát zapršelo, pořád je podle meteorologů velké sucho. A vidět je to i na stavu rybníků a nádrží. Například v pastvinské přehradě chybí skoro 80 procent vody.

Hladina klesla o přibližně deset metrů a odhalila tak břehy, které dlouhá léta byly pod vodou.

„Jsme na návodní straně hráze, takzvaném ochranném pásmu. Protože je voda zakleslá, tak koruna hráze, což je ta silnice, která vede po přehradě, je vysoko,“ říká hrázný Zdeněk Dvořák.

„Prostor nádrže je rozdělen na části. Nejvrchnější částí je ochranný prostor, který stále musí být prázdný, pak je takzvaný zásobní prostor, ve kterém se hospodaří běžně během roku a využívá se ke dvěma hlavním účelům na této přehradě a to je nadlepšování vody v řece v suchém období, což je tento rok a pro výrobu elektrické energie.“

Vody je na Pastvinách málo, protože se nadlepšoval tok Divoké Orlice. Zjednodušeně řečeno: celé léto vodohospodáři z nádrže vypouštěli víc vody, než kolik do ní přitékalo.

Stačí jeden deštivý víkend

Kolem hráze je úbytek vody patrný. Zřetelnější je ale v horní části přehrady. „Vzdutí hladiny od hráze máme víc než pět kilometrů. Výš po toku je úbytek vody zřetelnější,“ doplňuje hrázný.

Proti toku Divoké Orlice je kolem části obce Lhotka vidět dno, které normálně bývá několik metrů pod vodou.

U mol a břehů jsou na několikametrových řetězech přivázané lodě, které normálně bývají na vodě. Teď jsou na suchu. U dalšího mola je vidět, že za normálních okolností u něj voda bývá zhruba v metrové výšce, ale nyní je to od mola k vodě zhruba 30 metrů. Vyschlé dno je pokryté zelenou trávou a ztvrdlým bahnem.

Přehrada Pastviny

Zprovoznění 1938
Rozloha: 110,3 ha
Rozloha povodí: 180 km2
Výška hráze: 38,5 m
Řeka: Divoká Orlice
Funkce: ochrana před povodněmi a hydroelektrárna

Podle hrázného není stávající situace s nedostatkem vody běžná, ale stává se to. „Tak jak na Divoké Orlici v historii proběhlo několik katastrofických povodní, které také nejsou běžné, zrovna tak suchá období. Od roku 1938, kdy byla přehrada postavená, tak níž s hladinou v nádrži jsme byli v letech 1982, 1983 a pak bylo velké sucho v roce 1992.“

Pařížov je bez vody. Z přehrady se stala louže a další voda nepřitéká

Z obnaženého dna přehrady se stala atrakce. Lidé sem chodí na procházky

Kameny na dně, loďky na suchu, místo vody tráva. Přehrada v Pařížově na Chrudimsku je skoro prázdná. Nepřitéká do ní prakticky nic a vodohospodáři se bojí toho, co bude dál. Z prázdné nádrže se tak stala atrakce pro turisty, kteří přes ni dokážou přejít suchou nohou.

Aby se hladina dostala zpět na obvyklou výšku, může být podle hrázného otázka jednoho deštivého víkendu. „Před třemi roky bylo podobné sucho jako letos. Přišla ale fronta, která byla podobná té, kterou teď meteorologové hlásí. První den jsme vystoupali o 4 metry, druhý den o dva metry a další den o další dva metry. Takže během třech dní se těch 10 chybějících metrů může doplnit," uzavírá Dvořák.

I když je pastvinská přehrada naplněná jenom z dvaceti procent, pořád je u hráze hloubka více než 15 metrů.

Související