Nejmladší kamenná hráz vznikla na Pastvinách

2. duben 2016

V podhůří Orlických hor vyrostla poslední hráz z lomového kamene u nás. Zkrotila Divokou Orlici a dala lidem práci. Na druhou stranu jim ale také vzala domovy. Dnes je pastvinská přehrada turistickým cílem a při výjimečných příležitostech si můžete prohlédnout i její srdce.

Přehradní nádrž mezi obcemi Pastviny a Nekoř leží v nejnižší části Orlických hor, v Mladkovské vrchovině. Zvlněná krajina, panorama Studeneckých skal, široké louky, to je typický obrázek okolí přehrady. Na toku Divoké Orlice, jako ochrana před častými a ničivými povodněmi, začala vznikat v roce 1933. Napouštěla se o pět let později.

Domy pod hladinou

První úvahy o vybudování přehrady se objevily po ničivých povodních už v druhé polovině 19. století. V roce 1908 byla Nekoř označená jako vhodné místo pro stavbu vodního díla. O čtyři roky později tuto obec navštívil i tehdejší ministr veřejných věcí. Ve dvacátých letech minulého století se už vážně začalo mluvit o tom, že část Pastvin skutečně zmizí pod vodní hladinou. V roce 1924 byl proto vydán zákaz o výstavbě nových domů.


Přehrada v číslech
Výška hráze: 31 m nad terénem
Délka hráze v koruně: 192,6 m
Maximální objem: 10,8 milionu m3 vody
Položení základního kamene: 1933
Napuštění přehrady: 1938
Náklady na výstavbu: 47 000 000 Kč

Celkem bylo v údolí Divoké Orlice zatopeno přes šedesát obytných budov. Byly to většinou staré chalupy, ale také budova školy, mlýn, továrna na nábytek, dva hostince či pila. Při pohledu z pastvinského mostu jsou dodnes patrné základy a sklepy některých kamenných budov. Přehrada se přibližně jednou za dvacet let vypouští. V té době je možné vidět i někdejší cesty vesnicí. V roce 1935 si začali lidé stavět nové domky nad přehradou, mnoho obyvatel ale z obce navždy odešlo.

Poctivá lidská práce

Sondy pro novou přehradu začaly vznikat v roce 1926, první slavnostní výkop se uskutečnil v červenci 1933. Stavební materiál, diorit, se těžil v nedalekém lomu. Jeho horní nezatopenou část je možné vidět dodnes. Pastvinská přehrada se stavěla do roku 1938. Hráz, včetně vodní elektrárny, vystavěla pražská stavební firma ing. M. a F. Pažoutovi. Dodávku železných konstrukcí zajišťovaly firmy ČKD Praha, Škodovy závody Plzeň, Křižík Praha a výstavbu obloukového železobetonového mostu přes přehradní nádrž zajišťovala pražská firma Ing. J. V. Velflík.

Obloukový železobetonový most se na Pastvinách stavěl od roku 1932 do roku 1934

Slouží přes osmdesát let

Přehradní hráz s hydroelektrárnou má výšku 31 m nad terénem, základy dosahují hloubky 7 m pod terén. Šířka hráze u paty, tedy u dna přehrady, měří 29.6 m. Délka hráze v koruně je 192,6 m. Je to poslední hráz z lomového kamene, která byla postavená v bývalém Československu, zděná na cementovou maltu. Přibližně ve stejném období se stavěla už jen kamenná přehrada Husinec na Blanici v jižních Čechách, od té doby se začaly stavět jen betonové nebo sypané přehrady. Pastvinská přehradní nádrž po desítky let dobře plní svůj vodohospodářský účel a nikdy nedošlo k vážnějšímu poškození hráze.

Přibližně jeden kilometr pod hlavní hrází se nachází vyrovnávací nádrž Nekoř. V asi šest kilometrů dlouhé přehradní nádrži na Pastvinách je přibližně 7,5 milionů kubíků vody (letní stav), maximální objem může dosáhnout 10,8 milionů kubíků. Součástí přehradního tělesa je malá vodní elektrárna s Francisovou turbínou.

Přehrada v obležení

Pastvinská přehrada vznikla hlavně kvůli regulaci toku Divoké Orlice. Před osmdesáti lety by ale zřejmě nikdo neodhadl, kolik turistů a rekreantů později přiláká. V létě jsou jich na Pastvinách tisíce. V šedesátých letech minulého století začala na březích přehrady a v jejím okolí živelná výstavba chat. Okolo roku 1980 už stálo u přehrady téměř čtyři sta rekreačních objektů.

Krátce po napuštění přehrady byly do nádrže vysazené ryby, hlavně kapři, pstruzi a candáti. Pastviny se tak staly cílem rybářů. Krásná krajina, koupání, velké množství cyklotras a turistických cest lákají mnoho návštěvníků. Na Pastvinách najdete několik penzionů a autokempů. V létě si můžete půjčit loďky, šlapadla, elektrolodě nebo elektrokola. Okolo pastvinské přehrady jezdí i malý výletní vláček, Pastvinský expres.

autor: BRA
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.