V Zámrsku střeží tajemství vašeho rodu

Iluminovaná matrika z obce Heřmánkovice na Broumovsku, zapisovalo se do ní v letech 1628 - 1748
Iluminovaná matrika z obce Heřmánkovice na Broumovsku, zapisovalo se do ní v letech 1628 - 1748

Jestli vaše rodina pochází z východních Čech a předci se příliš nestěhovali, máte velkou šanci dostat se hluboko do historie. Třeba až do 16. století!

Dominantou obce Zámrsk, která leží 5 km od Vysokého Mýta, je zámek. Přísně střežený objekt má dokonce trezorovou místnost. Od roku 1960 totiž v zámku a přilehlých budovách sídlí Státní oblastní archiv. Najdete v něm archiválie z nejrůznějších koutů světa, tím hlavním jsou ale fondy území východních Čech.

25 kilometrů listin procházet nemusíte

Jako běžný návštěvník si zámek můžete prohlédnout při Dni otevřených dveří, který archiv jednou za rok pořádá. Pokud vás ale zajímají údaje z matrik, kronik, pozemkových knih, map a dalších archiválií, pak máte jako badatel dveře otevřené. Do starých knih a spisů můžete nahlížet přímo na místě. Matrikami ovšem můžete „listovat“ i v pohodlí vaše doma, a to díky digitalizaci.

Letecký pohled na areál zámku v Zámrsku, kde sídlí Státní oblastní archiv

Od roku 2009 probíhá digitalizace nejvyhledávanějšího archivního souboru, Sbírky matrik Východočeského kraje. Pro badatele v oblasti genealogie je to velký přínos. V současné době se už podařilo do počítačové podoby převést téměř devadesát procent matrik uložených v Zámrsku. Pro zajímavost, nejstarší matrika, kterou v archivu opatrují, pochází z Moravské Třebové a je vedena od roku 1587.

Přivezl si suvenýr, je ze 13. století

Nejstaršími dokumenty, které jsou v oblastním archivu uložené, je sbírka Friaulských listin. I když pravda, je to trochu kuriózní záležitost. Pocházejí totiž z Cividale del Friuli, severoitalského městečka poblíž Udine. Tyto středověké listiny během první světové války natolik okouzlily jednoho českého vojáka, že si je přímo z friulské radnice přivezl domů, do východních Čech. Z pohledu archivářů ale nepatří k tomu nejcennějšímu, co lze ve fondech v Zámrsku najít.

Nejstarší pozemková kniha, uložená v Zámrsku, pochází z éry Viléma z Pernštejna a byla založena v roce 1508

V trezorové místnosti archiváři střeží například nejstarší pozemkovou knihu našeho kraje. Byla založena v roce 1508 a týká se Pardubického panství, které dosáhlo za tehdejšího majitele Viléma z Pernštejna skutečně velkého rozkvětu. Dalším vzácným dokumentem, kterému bude letos přesně 500 let, je Nadační listina pro klášter minoritů v Pardubicích, z prosince 1516. Vilém z Pernštejna v ní uděluje řeholníkům určitá práva a výsady.

Zámek dali pod zámek

První písemná zmínka o Zámrsku pochází z roku 1349, kdysi v obci stála středověká tvrz. Její pozůstatky, konkrétně okrouhlou věž, můžete vidět v severovýchodním nároží zámku. Zámek byl postupem staletí v držení mnoha významných rodů, Kolovratové mu dali barokní podobu a uzavřeli čtyřmi křídly s arkádovým nádvořím. Posledním majitelem zámku byla do roku 1945 rodina Gottlů.

V roce 1947 byl v zámku zřízen nápravný ústav pro mladistvé odsouzené a po únoru 1948 sem byli umisťováni hlavně mladí lidé, obvinění z tzv. protistátní činnosti. V padesátých letech zámek sloužil jako vězení. V roce 1960 budovy převzal Státní oblastní archiv v Zámrsku.

Zámecký park v Zámrsku je veřejně přístupný

K zámku patřila užitková zahrada a velký hospodářský areál s vinopalnou a pivovarem. V druhé polovině 19. století vznikl zámecký park. V něm stále stojí historický altán, k dominantám parku patří i památná šestikmenná lípa, která se stala Stromem roku 2004.

V bývalém hostinci najdete trilobity

Do obce Zámrsk často míří nejen badatelé, ale také sběratelé. V sále někdejšího hostince se totiž nachází jedna z největších sbírek nerostů a minerálů v Česku, doplněná o celou řadu cenných zkamenělin. Jde o kolekci soukromých majitelů, která je ale veřejně přístupná. Nerosty pocházejí ze všech kontinentů, snad jen s výjimkou Antarktidy. Dominantou sálu jsou až dva a půl metru vysoké ametystové geody z Brazílie, ve sbírce ale objevíte i železný meteorit z Argentiny.

Ametystové geody jsou dominantou veřejně přístupné sbírky nerostů, kterou najdete v bývalém hostinci v Zámrsku

Zámrsk proslavil také Peruán

Narodil se sice ve Znojmě, jeho život je ale spojený se Zámrskem a zdejší dostihovou stájí. Řeč je o legendě dostihového sportu a vítězi Velké Pardubické, hnědáku Peruánovi. Nejtěžší český dostih dokázal vyhrát třikrát za sebou, a to v letech 1998 – 2000, pod sedlem žokeje Zdeňka Matysíka. V Zámrsku si Peruán v současné době, ve svých 28 letech, užívá zasloužený důchod. Stará se o něj ošetřovatel a žokej Dušan Andrés.