Vyplavené Ředice stále nechrání protipovodňové stavby

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 02915705.jpeg

Na roky 2006 a 2013 mají obyvatelé Dolních Ředic kvůli velké vodě špatné vzpomínky. Obec tehdy zasáhly bleskové povodně způsobené přívalovými dešti. Voda z místního potoka zaplavila zahrady a silnice a vtrhla i do domů.

V obci ale stále chybí protipovodňové stavby a to se lidem z vesnice u Holic nelíbí.

Ředička je asi 2 metry široký potok, ale když přijdou silné a bleskové srážky, voda dokáže 4 metry široké a dva metry vysoké koryto naplnit během jedné hodiny.

Blesková povodeň je v živé paměti

„Prožívali jsme to velmi těžce. Voda stoupala a napětí nervové bylo ještě horší. V první chvíli nevíte, co máte nosit. Voda jde rychle nahoru a nevíte, jestli máte vynášet věci, jít běhat ven a dělat odtoky vody,“ vzpomíná na poslední povodně z roku 2013 obyvatelka obce.

Společně s manželem zažívala velmi krušné chvíle. „Všechno plavalo. Teď to vypadá, že to nic není, ale během chvilky máte vodu v kuchyni. Koukáte úplně bezmocně, jak to leze nahoru.“

„Rozhodně to je prý v plánu, že ten poldr by tady za vesnicí měl být, ale byl velký problém s výkupem pozemků,“ dodává obyvatel obce.

Pardubický kraj - Dolní Ředice, 25. 6. 2013

Obec má nové protipovodňové plány, nové protipovodňové hlásiče napojené na integrovaný záchranný systém. To nejdůležitější, protipovodňové stavby, zatím chybí.

Protipovodňová opatření blokují sami místní

„Všechno to ztroskotává na nesouhlasu vlastníků s úpravami pozemků na suché poldry nebo nějaké úpravy toků, nějaké hráze, které by přímo prakticky ovlivnily ochranu obyvatel. To se bohužel zatím nedaří,“ říká nezávislý starosta Michal Kurka.

Znamená to, že peníze by byly, ale není vůle vlastníků pozemků? „Lidi se hlavně bojí toho, že jim na poli uděláme nějaký suchý poldr. Oni si stále představují, že to je nějaké nebezpečí, že se tam ta voda nahromadí, že se to protrhne. Na tomto narážíme,“ dodává starosta.

Bydlení v domku u takového malého vodního toku není vůbec žádná slast. Jakmile meteorologové vydají výstrahu před silnými srážkami, obyvatelům obce se dělají vrásky na čele.

Ředička za normálního průtoku

Ředička za běžného průtoku.

Pardubický kraj - Dolní Ředice, 25. 6. 2013

Ředička při bleskové záplavě v roce 2013.

Čtěte také