Z řidičských průkazů zmizí trvalé bydliště. Za změnu údajů si připlatíme

Řidičský průkaz (ilustrační obrázek)
Řidičský průkaz (ilustrační obrázek)

Pokud vás čeká výměna řidičského průkazu, od července počítejte se změnami. Nově už nemusíte žádat v místě trvalého bydliště. Všechny údaje úředníci získají z registru řidičů, ruší se tak přeposílání na příslušné obce s rozšířenou působností.

Při podání žádosti o nový doklad už nebudou řidiči muset přikládat papírovou fotografii. „Občana si vyfotíme přímo na místě, nebo jeho fotografii stáhneme z jiného registru. Ovšem to neplatí u mezinárodních řidičských průkazů,“ upozorňuje Jiří Řádek z odboru dopravy MMP. Nově se v průkazech nebude uvádět trvalé bydliště. Jde o tak zvanou rozvolněnou působnost, kdy si zájemci mohou zažádat v jakékoliv jiné obci.

Změna se vztahuje také na průkazy profesní způsobilosti a na paměťové karty řidiče, které se dávají do digitálních tachografů.

Výměna zdarma nebo za dvě stovky

Vyměňte řidičský průkaz, když se blíží datum konce jeho platnosti, nemá smysl chodit na úřad rok dopředu. Nejdříve zažádejte tři měsíce před datem uvedeném na dokladu. „Výměna starého za nový je zdarma, ale pokud dojde ke změně jakýchkoli údajů, místo 50 Kč od července zaplatíte 200 Kč. Ve zkrácené pětidenní lhůtě si za vyřízení a vydání řidičáku připlatíte. Místo 500 Kč to bude 700 Kč.

Zadržení řidičského průkazu a jeho vydání

Pokud vám policisté oprávněně odeberou řidičský průkaz, po dané lhůtě můžete zažádat o jeho vrácení. K vydání je potřeba vyplnit formulář žádosti a předložit doklad totožnosti. Nutné je přiložit rozhodnutí o udělení sankce, nebo rozsudek, kterým byl řidiči uložen trest zákazu řízení motorových vozidel.

V případě, že ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí o trestu uplynul více než jeden rok, musí žadatel prokázat zdravotní a odbornou způsobilost. Jde o klasické přezkoušení v autoškole. Doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel nesmí být ke dni podání žádosti starší než 60 dní.

Dotaz od posluchačky

Když bylo řidičské oprávnění pozastaveno a odebrán řidičský průkaz ze zdravotních důvodů, také musím před vrácením dokladů absolvovat přezkoušení?

Novinky ve vydávání osobních dokladů. Bleskový pas za šest tisíc, občanka s čipem

Cestovní pasy, pas, cestovní doklad

Od 1. července se změní podmínky vydávání osobních dokladů. Občanské průkazy i cestovní pasy bude možné získat ve zkrácené lhůtě. Za poplatek lidé získají doklad do pěti dnů nebo dokonce během 24 hodin.

„V takovém případě platí, že pokud od data odnětí až po datum podání žádosti neuplynou více než tři roky, k přezkoušení nemusíte. Ovšem po uplynutí této lhůty už ke zkouškám odborné způsobilosti pozvána budete,“ vysvětluje Jiří Řádek.

Pro nový doklad nemusíme za každou cenu chodit osobně. Stačí, když pověříme jinou osobu, která bude mít úředně ověřenou plnou moc a ta současně odevzdá doklad starý.

V záznamu pořadu si také můžete poslechnout, co je to paměťová karta řidiče a vozidla do digitálního tachografu.