Bagry místo ryb. 20 kilometrů Opatovického kanálu bude na suchu

8. září 2017
Opatovický kanál v Bohdanči

Povodí Labe chystá velký úklid na Opatovickém kanálu. Bude spojený s těžbou 30 tisíc kubíků bahnitých nánosů. Bude nutné tok vypustit a přemístit ryby a chráněné živočichy. Chystá se i poměrně masivní kácení stromů, které rostou podél této technické památky.

Akce se týká 20kilometrového úseku z Podůlšan do Semína a padne kvůli ní podle vodohospodářů až tři sta volně stojících stromů, další pak půjdou k zemi v lesních úsecích, aby měly bagry volnou cestu ke korytu. Povodí Labe tvrdí, že problémy se získáním povolení ke kácení zatím žádné nejsou, třeba obec Neratov před časem dala razítko na skácení zhruba 80 stromů.

Čtěte také

Kvůli těžbě bahnitých sedimentů pak budou muset vodohospodáři kanál postupně vypouštět a nánosy následně budou podle mluvčí Povodí Labe Jany Burianové odstraňovat na předem vytipovaných místech. Není to první akce svého druhu, podnik odbahňoval část kanálu už například v roce 2003.

Stěhování vzácných ryb

Povodí Labe tvrdí, že pamatuje i na ryby a vodní živočichy a počítá s jejich dočasným. Podle Vlastimila Peřiny z Agentury ochrany přírody je kanál domovem vzácné rybky sekavce podunajského, což je ohrožený živočich a v Česku se vyskytuje na posledních deseti místech. Objevují se tam i škeble říční a škeble rybničná. Záchranné práce by měly probíhat v několika vlnách, řekl Peřina. Sníží se průtok, ryby se odloví a teprve potom začne úplné vypouštění.

Opatovický kanál

Cílem je podle Povodí Labe zlepšit průtočnost kanálu, aby voda nestála, a je to důležité i z ekologického hlediska, ochránce Vlastimil Peřina tvrdí, že odbahnění je plus pro přírodní biotopy, které se díky tomu obnoví.

V zimě se začne s kácením

V zimních nebo jarních měsících příštího roku by mělo začít kácení dřevin pro zajištění přístupu techniky. Následovat bude několikafázové slovení ryb a transfer chráněných živočichů. Potom přijde na řadu vypouštění kanálu, což bude nejdříve 1. srpna. Pak už to půjde rychle. Podle povodí by nejpozději 15. října 2018 by měl být obnoven plný průtok v korytě. Náklady se zatím odhadují na 30 milionů korun, ale o konečné ceně rozhodne výběrové řízení na zhotovitele prací.