Česko má další ptačí park. V mokřadu Rzy u Dobříkova žije 200 druhů ptáků

13. duben 2024 09:22

Česká ornitologická společnost pracuje na vytvoření dalšího ptačího parku v Čechách. Tím je mokřad u Dobříkova u Chocně, kde žije přes 200 různých druhů ptactva. Ornitologové teď skupují okolní pozemky, aby mohli zahájit úpravy, které přilákají ještě víc ptáků.

Kousek od Dobříkova u Chocně v části, které se říká Rzy, se reportérka Barbora Soukupová sešla s budoucím správcem stejnojmenného ptačího parku Břeňkem Michálkem. „Přímo na okraji bývalého rybníka momentálně hnízdní jeřábi popelaví a dokonce se tam o hnízdění pokouší vzácní vodouši rudonozí,“ přiblížil Michálek.

Lokalita je dno rybníka, který tady byl, potvrzuje Michálek a dodává, že historie místa je krkolomná: „Původně tady byl samozřejmě močál, kde měli tendenci z něho vytvořit rybník, ale protože ten rybník nešel úplně vypustit, to znamená, že nebyla možná adekvátní údržba, nebylo možné ho plně vylovit, tak tu myšlenku rybníka opustili. Zase se snažili ten mokřad odvodnit a udělat z něho ornou půdu, což se jim také nepovedlo. Výsledkem je tento unikátní mokřádek, který neskutečně přitahuje celou plejádu různých druhů ptáků.“

200 druhů ptáků

Na místo se často stahují druhy, které obecně z české krajiny mizí: „Za historii sledování této lokality se vytvořil seznam asi 200 druhů, které tu byly pozorovány. Jsou to hlavně druhy, které z naší krajiny obecně mizí. Jsou to dramaticky ubývající druhy těch našich nejmenších kachen, jako jsou čírky obecné, čírky modré, dokonce tady hnízdí bizarně vypadající lžičáci pestří, což je kachna, která díky tomu svému zvláštnímu tvaru zobáku se dostala do neoficiálního znaku tohoto ptačího parku.“

Podle Michálka je nutné provádět v okolí zásahy, aby udrželi optimální podmínky pro ptactvo: „Nabízí se doplnění stávajícího mokřadu dalšími tůňkami, dalšími mělkými vodními plochami, které se tak líbí lučním bahňákům, jako jsou třeba čejky chocholaté. Zvažujeme i zmladit rákos, který lokalitu obklopuje, protože starý, přerostlý a hustý rákos není tak atraktivní pro nové druhy ptáků, jako je ten omlazený.“

Michálek také přiblížil, zda bude místo přístupné veřejnosti formou naučné stezky: „Všechny ptačí parky České společnosti ornitologické jsou vytvářeny nejen pro ptáky, ale i pro lidi. Počítáme s tím, že tady bude síť stezek i jednoduchá odpočívadla s informačními cedulemi atd.“

Výkup dalších pozemků

Ptačí park Rzy byl měl být šestým ptačím parkem v České republice, potvrzuje Michálek: „První ptačí park vznikl v Královéhradeckém kraji – Josefovské louky, ale máme už ptačí parky dokonce v jižních Čechách, na jižní Moravě, v Olomouckém kraji. Teď vzniká ten šestý park v Pardubickém kraji, protože tady žádný ptačí park doteď nebyl a protože podmínky tomu nasvědčovaly.“

Ornitologové už odkoupili už první asi 4 hektary nově vznikajícího parku Rzy. Na nákup dalších pozemků může přispět veřejnost přes webové stránky České ornitologické společnosti.

Spustit audio

Související