Co pacient řeší u právníka? Odmítnutí lékařské péče i špatně nasazenou korunku

7. červen 2022

Zdravotnické právo je obor, který se dotýká zdravotnické problematiky jak ze strany pacientů, tak lékařů. Podle pardubické advokátky Zuzany Sůvové se pacienti nejčastěji ptají na to, jak jednat s lékaři, čeho se mohou domáhat, na jaké informace mají právo nebo kdy má lékař právo je odmítnout.

Prvním krokem je žádost o výpis ze zdravotnické dokumentace. „Pacienti mají často pocit, že se stala chyba v léčbě a my právníci se snažíme nastavit systém dalších kroků a poradit, co dál. Důležité je, promluvit si s pacientem i o tom, co od jednání očekává. Jestli mu jde o peníze nebo o omluvu, atd.,“ upřesňuje advokátka. Podle ní řeší lidé často nedostatky v ošetření od stomatologů.

„Myslím si, že lékaři by měli s pacienty ještě více komunikovat, vysvětlit jim, co implantují, jak dlouho to tam vydrží, a jak s tím zacházet. Předejdou tak mnoha následným nedorozuměním,“ míní právnička.

Pokud dojde ke stížnosti ze strany pacienta, prvním krokem právníka je vyžádat si zdravotnickou dokumentaci. Tam je veškerá péče zaznamenána. Právník si vezme plnou moc od pacienta a volá zdravotnickému zařízení, kde požádá o výpis zdravotnické dokumentace.

„Poté navazujeme spolupráci se soudními znalci, kteří posuzují, zda se stala nebo nestala chyba na straně lékaře. Jsou to velké nervy a zdraví to člověku nevrátí,“ dodává Mgr. Sůvová.

Lékařů je málo

Ubývá dětských lékařů, stomatologů, internistů, a dalších. Na odmítnutí péče z kapacitních důvodů má ale lékař právo. Pokud se ale jedná o akutní případ, je povinen zasáhnout.

„Pokud lékař už nemůže z kapacitních důvodů přijmout nového pacienta, pak takového člověka odkazujeme na zdravotní pojišťovnu, která by měla vhodného lékaře vyhledat. Ale nepočítejte s tím, že to bude například ve stejném městě, kde žijete. Měli bychom si mnohem více vážit zdravotní péče, které se nám v Česku dostává. Například na západě není vůbec běžné mít takovou hustou zdravotnickou síť,“ vysvětluje advokátka Zuzana Sůvová.

Spustit audio

Související