Extra vjezd pro sanitky, víc sálů, heliport. Prošli jsme vznikající budovu Pardubické nemocnice

15. únor 2023 10:37

Ambulance, vyšetřovny, operační sály, ale i lůžková oddělení - to všechno v sobě bude mít centrální urgentní příjem v Pardubicích. Stavba osmipodlažní budovy je v areálu nemocnice nepřehlédnutelná. Jednotlivá patra jsou v různém stavu rozpracovanosti. Pavilon si prošel reportér Josef Ženatý.

„Máme prostřední vstup a dva krajní vstupy. Pravý vstup je do prostoru urgentního příjmu, levý vstup do prostoru kontrolních ambulancí a prostřední vstup je do druhého patra do ambulancí a bude tam i bufet,“ popisuje Petr Vrba ze stavebního odboru společnosti Nemocnice Pardubického kraje během natáčení přímo před budoucím atriem. Jde o velký vzdušný prostor, který budovu uprostřed rozděluje na dvě části. Právě z atria se pacienti dostanou, kam budou potřebovat.

Speciální vjezd pro sanitky

„Máme připravený prostor pro instalaci eskalátorů do druhého nadzemního podlaží. Po pravé straně už vidíme přípravu na prostory angiografie a na levé straně bistro a prostory ambulancí,“ dodává Vrba. Vstupy, které jsou směrem k hlavní bráně na Kyjevské ulici, budou do pavilonu vcházet běžní pacienti. Příjezd vozidel záchranné služby bude uvedením stavby urgentního příjmu do provozu zajištěný jako doposud ulicí Komenského. Centrální urgentní příjem bude mít celkem osm podlaží, z toho jedno podzemní a sedm nadzemních.

Zatím je centrální urgentní příjem jedno velké bludiště se spoustou schodišť, plachtami zakrytých průchodů a podobně. Podívali jsme se i do podlaží lůžkového oddělení. „Tady jsme v oddělení ortopedie. Tady vidíme přípravu pro stanoviště sester. Jsme v lůžkové části, kde jsou komplet lůžkové pokoje,“ popisuje Petr Vrba a dodává, že kapacita lůžkové části bude 34 lůžek na každé ze dvou stran tohoto podlaží.

Čtěte také

Postupně procházíme stavbou odspodu nahoru, po jednom z několika schodišť jsme došli do čtvrtého patra. „Bude tady osm operačních sálů a za námi budou ještě další tři. Budou tady všechny odbornosti, které budou mít i lůžkovou část v této budově. Bude tady všeobecná chirurgie, traumatologie, ortopedie, neurochirurgie,“ říká náměstek léčebné péče Norbert Barek.

Operačních sálů tak bude mít krajská nemocnice víc než dosud. O patro níž navíc bude pracoviště centrální sterilizace, takže potřebné chirurgické nástroje bude možné výtahem posílat přímo na sály.

Práce postupně po patrech

Skrz jednotlivá patra jsme nakonec došli až na střechu, kde už dělníci montují konstrukci heliportu. „Jsme teď zhruba ve stavu, že mámě polovinu konstrukce namontovanou a v tuto chvíli už vidíme dokončené věže dvou výtahů, na které bude heliport napojený,“ popisuje dění na střeše Petr Vrba.

Centrální urgentní příjem se staví po patrech. Zatímco ve spodních patrech už se dělají obklady zdí, v horních patrech jsou dělníci ve fázi hrubé stavby. Centrální urgentní příjem musí být zkolaudovaný do konce letošního roku.

Do budovy se pak přesunou všechny chirurgické obory, čímž se uvolní současných chirurgický pavilon a další prostory v nemocnici. Například část budovy se současnými operačními sály půjde k zemi, protože už nebude potřeba.

Co kde bude?

Suterén: technologie a zázemí pro personál,

1. podlaží: urgentní příjem, vyšetřovny a kontrolní ambulance,

2. podlaží: ambulance, angiografie, bistro,

3. podlaží: centrální sterilizace, lůžková oddělení ortopedie a neurochirurgie,

4. podlaží: operační sály a tzv. dospávací pokoje,

5. a 6. podlaží: lůžková oddělení dalších chirurgických oborů,

7. podlaží: ARO a intenzivní péče,

Střecha: heliport.

Zbytek budov ale využití mít bude. „Nebude to tak, že by prostory zůstaly nevyužité. Budou doufám v blízké budoucnosti využity na přestěhování jiných oborů, kde se očekává zase další rozvoj,“ dodává lékař Norbert Barek. V následujících letech tak nemocnici v Pardubicích čeká velké stěhování mnoha oddělení na nová místa.

autor: Josef Ženatý
Spustit audio

Související