Králíky, Litomyšl, Litice. Majitelé, po kterých se jmenují, byli pořádní kruťáci

12. srpen 2021

Některá sídla v Pardubickém kraji, byla skutečně pojmenovaná po majitelích, jejichž jména neznamenají nic hezkého. Význam těchto jmen je často ve znamení něčeho hrozného, krutého, odporného nebo nelítostného. Posuďte sami. S jazykovědkyní Dagmar Magincovou jsme rozkryli původ názvů Králíky, Litice, Litomyšl nebo Polička.

Králíky založil odporný Greulich

Králíky byly původně hornickou osadou, která byla založena asi v polovině 14. století při dolech na železo a stříbro. Prvními usedlíky byli Němci, a tak dostala osada německé jméno Grulichs, což znamenalo Greulichova osada. A Greulich znamená odporný.

Vlivem německé nářeční výslovnosti [Kralych] se vytvořila česká zvuková podoba Králíky, kterou lidé vnímali ve významu ves králíků, tj. králových poddaných.

Z kláštera Hora Matky Boží je krásný výhled na Králíky

Hrad a vesnice Litice na Orlickoústecku měla původní podobu Lutici. Šlo o jméno obyvatelské, vztahující se k přistěhovalcům nebo válečným zajatcům z polabského kmene Luticů, kteří sídlili v oblasti dnešního Braniborska a v Předních Pomořanech. Jejich jméno bylo odvozeno od slova ľútý neboli lítý, prudký, ostrý, zlý, hrozný, divoký, krutý, ukrutný, nelítostný, zuřivý.

Kdo byl Ľutomysl?

Nejstarší zmínka o Litomyšli je v Kosmově kronice, kde se uvádí, že šlo o pomezní hrad náležející slavníkovskému panství na hranici Čech a Moravy. Město mělo za úkol střežit také Trstenickou stezku, která tehdy spojovala střední Čechy s Moravou.

V roce 1098 zde Břetislav II. založil klášter a osada pod ním vznikla nejpozději na počátku 12. století. Později byla Přemyslem Otakarem II. povýšena na město. Jméno Litomyšl je odvozeno přivlastňovací příponou -jь z osobního jména Ľutomysl, takže znamenalo Ľutomyslův (hrad). A část ľut není nic jiného, než odvozenina od slova ľútý, což je lítý, prudký, ostrý, zlý.

Poličku postavili na poličce

Ale ne všechny názvy vznikly na památku na svého zakladatele nebo majitele. Zajímavý je původ historického města Polička.

Dvě nejslavnější věže v Poličce

Poličku založil při Trstenické stezce v roce 1265 Přemysl Otakar II. Z nejstaršího dochovaného zápisu vztahujícího se k danému místu („s loukami nazývanými Na poličkách“) z roku 1167 vyplývá, že město bylo založeno tam, kde do té doby nebylo žádné osídlení.

Jméno má původ ve slově polička, což je zdrobnělina od police, která tehdy nesla význam nízké, rovné, otevřené plochy. Název města tedy říkal, že jde o obec ležící na rovince.

Spustit audio

Související