Krásná, ale nedostupná. K hamerské přehradě se nesmí skoro 50 let

24. červen 2017

Vodní nádrž Hamry u Hlinska je nejstarší v našem kraji a první svého druhu na území republiky. Měla zkrotit Chrudimku a zabránit ničivým povodním.

Řeka Chrudimka je dlouhá skoro 109 kilometrů. Pramení na Vysočině ve výšce 680 metrů nad mořem a do Labe se vlévá v Pardubicích, v nadmořské výšce 217 metrů. Kvůli poměrně velkému výškovému rozdílu od pramene k ústí průtoky Chrudimky ještě před výstavbou přehrad hodně kolísaly. Myšlenka výstavby vodních děl vznikla po katastrofálních povodních v roce 1880, které postihly hlavně Hlinecko.

První sypaná hráz

V roce 1903 se podařilo prosadit do Generálního programu upravování řek v Království českém výstavbu několika přehrad na Chrudimce, a to nad obcí Hamry u Seče a pod Křižanovicemi. Kvůli nedostatku peněz byla na horním toku řeky Chrudimky vybudovaná zpočátku jen jedna z nich. S výstavbou přehrady Hamry stavbaři začali v roce 1907, dokončená byla v roce 1912.

Přehrada Hamry je nejen nejstarší přehradou našeho kraje, ale je to také první sypaná, tzv. zemní tížná hráz, na území České republiky. Projekt začal vznikat v roce 1905. „Na podzim 1907 dělníci začali odstřelovat levobřežní skalní masiv. Materiál na stavbu hráze kopali v nejbližším okolí, protože obsahoval dostatek jílu. Byl tak málo propustný a proto vhodný,“ vysvětluje hrázný přehrady Hamry Pavel Janáček.

Přehrada Hamry na řece Chrudimce Foto Archiv Povodí Labe

„Základovou patku hráze stavbaři vyhloubili až na nepropustnou skálu a potom vršili, utěsňovali a válcovali navážený materiál. Na stavbě hamerské přehrady pracovalo asi 250 lidí,“ dodává hrázný. „V hrázi není žádná kontrolní chodba, ale hráz je samozřejmě opatřena systémem sond, které ústí na povrchu hráze.“

Zákaz koupání, vstupu i rybolovu

Zatopená plocha hamerské přehrady je přibližně 66 ha a její objem je 2,5 milionu m3 vody (celková ovladatelná ochranná plocha a objem nádrže). Hlavním přítokem je Chrudimka, do přehrady ale přitéká také Vortovský potok a Zalíbenský potok. Na konci šedesátých let se z přehrady stala vodárenská nádrž, protože Hlinsko a jeho okolí se potýkalo s nedostatkem pitné vody.


Hamerská přehrada v číslech
Výška koruny hráze: 17,7 m
Délka hráze v koruně: 208,4 m
Průměrný dlouhodobý roční průtok: 0,74 m3/s
Stoletý průtok: 48,5 m3/s
Ovladatelný ochranný objem: 2,4950 mil. m3
Celkový objem nádrže: 3,6169 mil. m3

„V letech 1966 - 1969 došlo k modernizaci nádrže a také k osazení odběrného potrubí,“ vysvětluje hrázný Pavel Janáček. „Postavila se úpravna vody a také došlo k výstavbě skupinového vodovodu Hlinsko. Z tohoto důvodu byla na přehradě vyhlášena ochranná pásma. Od roku 1970 je tu zakázána rekreace, rybolov i koupání. V nejbližším okolí nádrže pak platí první ochranné pásmo, takže i zákaz vstupu,“ dodává hrázný Janáček.

Pohled na strojovnu z přehradní hráze
autor: BRA
Spustit audio