Kyberšikanu zažívají nejen školáci, ale i učitelé. Nebojte se zajít do poradny

5. leden 2018

Mnoho lidí si někdy prošlo šikanou ať už fyzickou, nebo psychickou. Je těžké se tomu v životě vyhnout. Jednou z podmnožin je kyberšikana, tedy šikana prostřednictvím internetu nebo telefonu, které slouží k agresivnímu a záměrnému poškození uživatele. Obě však mají jednu společnou věc, ubližovat druhým.

Internet a mobilní telefony nám umožňují, pohybovat se ve virtuálním světě a ten se liší od toho reálného. „I přes veškerou prevenci, kterou v  psychologické poradně s dětmi a mládeží řešíme, šikana se šíří dál. Je to dané tím, že dnes už se nikam nemůžete schovat, skoro každý je připojen k informačním a komunikačním sítím. Dříve jsme se zamkli do dětského pokoje a cítili jsme se bezpečně,“ usmívá se Jiří Knoll, ředitel Pedagogicko psychologické poradny v Pardubicích.

Technologie nejsou špatné, špatní jsou jen lidé, kteří je používají se zlým úmyslem. Agresoři většinou pracují ve skupinách, chtějí mít své publikum. Ale jsou i jedinci, kteří se cítí až na konci řetězce oblíbenosti, nebo jim samotným mohlo být někdy ubližováno. Ti se pak mohou snadno uchýlit ke kyberšikaně. Ve virtuálním světě je výhoda, že existuje možnost být anonymní.

První signály kyberšikany

Pokud vám přijdou  SMS a emailové zprávy s výhružným obsahem, stáváte se obětí. To samé platí i o telefonních hovorech. „Setkáváme se s manipulováním různými příkazy, co máte, nebo nemáte udělat, se zastrašováním přepadením, likvidací rodiny. Nahrávání videa a focení bez vědomí toho druhého, s tím že útočník pak vše umístí na sociální sítě. Existuje i vytváření falešných webových stránek se sexuální tematikou, kde také mohou být zveřejněné snímky a fotomontáže šikanovaného. Tohle všechno dopadá na psychiku mladistvých, ovlivňuje jejich pozdější chování. Jsou to velice závažné věci,“ varuje psycholog.

Dopady na oběť není snadné rozpoznat

Kyberšikana je většinou spojená s psychickým týráním obětí, proto není lehce odhalitelná na rozdíl od modřin, které mohou doprovázet fyzickou šikanu. Oběti  jsou často uzavřené do sebe a nekomunikují o problémech s okolím. Mají strach, stydí se.

V každé pardubické škole se děti mohou svěřit psychologům. Se šikanou i bulimií

02641090.jpeg

V Pardubicích radnice vytáhla do boje s agresivními a problematickými žáky. Všem 17 školám platí nově školní psychology. Ti jsou tam nastálo a dětem slouží podobně jako linka důvěry.

Navíc ne všichni rodiče rozumí počítačům, aby čas od času zkontrolovali, jaké webové stránky dítě navštěvuje. Je důležité šířit prevenci, komunikovat mezi sebou a v případě nebezpečí, co nejrychleji zasáhnout. Nezapomeňte doma pěstovat důvěru jeden v druhého.

Kyberšikana ve školách

Varující jsou zjištění české školní inspekce z let 2014 až 2015 na středních školách. Se slovní agresí vůči pedagogovi se setkalo 36 procent škol. Skoro 80 procent agresorů je ze stejné školy, jako oběť. „Po odhalení závažných případů spolupracujeme podle daných pokynů Ministerstva školství s psychology ve školních zařízeních. Provádíme sociometrii třídy, kolektivu, abychom zjistili, kdo je vůdčí typ a naopak, kdo patří do skupiny slabších,“ vysvětluje Jiří Knoll.

autor: Věra Říhová
Spustit audio