Luděk Štěpán – zakladatel Veselého Kopce

19. květen 2017

Nasavrcký rodák je mimořádná badatelská osobnost se znalostmi snad o všech oborech, které se v minulosti týkaly všedního venkovského života.

Absolvent Vyšší vodotechnické školy ve Vysokém Mýtě celý život pracoval jako stavební technik v silničním stavitelství. A právě jeho profese a zájem o lidovou architekturu ho počátkem 60. let přivedl k práci dobrovolného okresního konzervátora státní památkové péče. Výrazně tak přispěl k záchraně mnoha památek nejen v Chrudimi samotné, ale i na celém Chrudimsku.

V letech 67/68 přichází s myšlenkou na vybudování muzea v přírodě nedaleko Trhové Kamenice, známého jako skanzen Veselý Kopec. Luděk Štěpán dokázal pro svůj nápad získat spoustu řemeslníků a dalších lidí, kteří tu o sobotách, nedělích a svátcích věnovali svůj um a čas vzniku první expozice, která spatřila světlo světa v roce 1972.

Skanzen na Veselém Kopci

Společně pátrali po zbytcích staveb, které by mohli obnovit na jejich základech. Tak byly z jiných lokalit přeneseny například mlýn a hájenka. V rámci budovaného muzea v přírodě Soubor lidových staveb Vysočina se Luďku Štěpánovi podařil mimořádný počin. Svoji iniciativou se podílel na záchraně a zajištění pokračování sekernického řemesla, které v 60. letech 20. století již téměř neexistovalo.

Význam Luďka Štěpána tkví v dokumentaci vesnického stavitelství. Ve spolupráci s Regionálním muzeem a Státním okresním archivem v Chrudimi napsal pan Štěpán publikace Utváření venkovských sídel Chrudimska a Ztracené i zachráněné poklady, zabývající se vývojem sídel a stavem kulturních památek.

Z další publikační činnosti Luďka Štěpána je třeba vyzdvihnout tematicky a především zpracováním dvě zcela výjimečné knihy Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách a Dílo mlynářů a sekerníků v Čechách II, které na mimořádně vysoké úrovni shrnují přehled historického českého mlynářství z řady různých úhlu pohledu.

A co vás čeká příští týden? Její životní příběh by vydal na román. Narodila se v Sarajevu, kde také začala pracovat jako lékařka. Po vypuknutí občanské války se svou rodinou prchla do tehdejšího Československa. V Pardubicích chvíli pracovala ve zdejší nemocnici a po té nastoupila do Lázní Bohdaneč, kde dodnes pracuje jako ředitelka lázeňské péče Léčebných lázní Bohdaneč. Dalším hostem bude paní Liljana Marič.

Jolana Voldánová a Liljana Marič
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?