Na Karla IV. vzpomínají i v Litomyšli. Vděčí mu za biskupství

16. květen 2016

Jenom krátká, ale o to cennější. Dvoutýdenní výstava v Regionálním muzeu v Litomyšli aktuálně ukazuje Unikáty z doby Karla IV. Taky tím připomíná 700. výročí jeho narození.

„V roce 1344 bylo pražské biskupství povýšené na arcibiskupství. Z různých důvodů bylo další biskupství založené právě v Litomyšli. Pro město to mělo velký význam. Roli hrály politické důvody, ale i geografické. Litomyšl ležela na rozhraní pražské a olomoucké diecéze. Taky existoval bohatý premonstrátský klášter, který zanikl a místo něj tam sídlil právě litomyšlský biskup,“ vysvětluje ředitel muzea a zároveň autor výstavy René Klimeš.

Řezníci a Jan Nepomucký

Expozice hlavně představuje unikátní listiny z biskupské doby. Dochovala se jich celá řada. Jsou dodnes potmě uložené přímo v Litomyšli, a to v archivu ve specializovaném depozitáři. „Nejdůležitější při vystavování je, aby se listinám nic nestalo. Proto je výstava tak krátká. Všechny listiny jsou na pergamenu, tedy na vydělané oslí nebo ovčí kůži. Tento materiál přežije skoro všechno, kromě světla. I naši předci se k nim chovali velmi pečlivě, navíc prošly rukama restaurátorů.“

Nejstarší nálezy svého druhu z Litomyšle - hrasí kostka a koník ze 14. století

V Litomyšli vystavují taky archeologický materiál v podobě hrací kostky nebo keramického koníka s polevou. Tyto dvě věci jsou nejstarší nálezy svého druhu z Litomyšle a okolí.


Unikáty z doby Karla IV. v Litomyšli
15. května - 29. května 2016
Komentované prohlídky pro veřejnost s autorem výstavy budou každé úterý, středu, sobotu a neděli od 14 a 16 hodin. Jinak mají otevřeno klasicky kromě pondělí.

Nechybí dokonce ani zakládací listina cechu řezníků. Vydal ji nejvýznamnější litomyšlský biskup Jan ze Středy. Veřejnost si ho pamatuje taky jako kancléře Karla IV. a jeho osobního přítele.

Podle Klimeše jde o jedno z nejstarších privilegií tohoto druhu u nás a taky o kulturní památku. Mimo jiné bude vystavený i rukopisný dokument Jana Welflina z Pomuku neboli Jana Nepomuckého. Tehdy byl notářem a potvrzoval ujednání speciální značkou a podpisem.

Čtěte také

autor: MAL
Spustit audio