Na sirotčí důchod nemá nárok každé dítě. Změny nahlaste úřadu včas

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Smutný osamělý chlapec sedí sám v pokoji

Přijít o rodiče je pro dítě nebo mladého člověka obrovská citová zátěž. V mnoha případech má tato ztráta i velký finanční dopad. Stát se proto snaží v  nelehké situaci pomoci prostřednictvím sirotčích důchodů.

Dávky se vyplácejí ze systému důchodového pojištění podle pravidel stanovených zákonem. Nárok na sirotčí důchod mají nezaopatřené děti od narození do 26 let. Podmínkou také je, že zesnulé osobě byl vyplácen starobní nebo invalidní důchod.

Dávka se přiznává i v případě, kdy zesnulá osoba ke dni úmrtí získala alespoň polovinu doby pojištění potřebné pro vznik nároku na invalidní důchod nebo splnila podmínky nároku na starobní důchod. Když rodič, osvojitel zemře následkem pracovního úrazu, nebo důsledkem nemoci z povolání, nezaopatřenému dítěti je sirotčí důchod přiznán vždy.

Mýty

Podle Jany Kolmašové z OSSZ v Pardubicích mají někteří lidé stále nepřesné informace. Třeba že v případě ztráty obou rodičů je nárok na sirotčí důchod jen po jednom z nich. „Není to tak. Pokud dítěti zemřou oba rodiče, má nárok na sirotčí důchod po každém z nich. Procentní výměra důchodu po obou rodičích mu náleží v plné výši.

Jak je to s přivýdělkem?

„Často se sirotci také ptají i na zaměstnání při studiu. Studenti denního, dálkového i kombinovaného studia si mohou při pobírání sirotčího důchodu přivydělat, ale musí se jednat o takovou výdělečnou činnost, která nezakládá účast na důchodovém pojištění. To znamená, že z výdělku se neodvádí pojistné na sociální zabezpečení (důchodové pojištění). V opačném případě sirotkům výplata sirotčího důchodu nebude náležet.“

Pracovníci OSSZ také připomínají, aby sirotci nebo jejich zákonní zástupci veškeré změny, které ovlivňují nárok na vyplácení sirotčího důchodu, oznámili úřadu písemně do osmi dnů.

„Týká se to přestupu na jinou školu. Dále, pokud ukončí nebo přeruší studium dříve, než bylo uvedeno v odevzdaném potvrzení o studiu. Nahlásit je třeba i změnu formu studia,“ vysvětluje Jana Kolmašová. Kdo tak neučiní a bude sirotčí důchod pobírat neoprávněně, musí ho vrátit.

Příklad výpočtu sirotčího důchodu

Sirotkovi byl po zemřelém otci vypočítán sirotčí důchod 10 tisíc korun (procentní výměra je 7300 korun a základní výměra 2700 korun), po matce 5 tisíc korun (procentní výměra 2 300 Kč a základní výměra 3 270 Kč). ČSSZ mu bude vyplácet procentní výměry obou důchodů v plné výši a jednu základní výměru náležející k vyššímu z důchodů. Oboustrannému sirotkovi tak bude náležet sirotčí důchod ve výši 12 300 korun (7300 + 3270 +2300).

Jestli se sirotčí důchod v případě sňatku nebo narození dítěte odebírá, si můžete poslechnout ze záznamu.

Spustit audio

Odebírat podcast

Související