Nadjezd u pardubické nemocnice po pádu římsy zakryje síť

7. září 2017

Hned dva mosty v Pardubicích potřebují nutně opravu. Po problémech na mostu Pavla Wonky se objevil zřejmě ještě větší problém na nadjezdu u nemocnice v ulici Kyjevská. V pátek se tam odlomil kus římsy a spadl na cestu, po které naštěstí zrovna nikdo neprocházel ani neprojížděl.

Zástupci radnice, architekti a odborníci z ČVUT se sešli na místě hned v sobotu, most prohlédli, zjistitili, že za pád římsy mohl úchyt, který zrezivěl kvůli zatékající vodě. Podle nich ale v tuhle chvíli aktuálně další podobné problémy nehrozí, přesto je potřeba most provizorně zajistit.

Most provizorně zakryje síť

Vedoucí odboru dopravy radnice Vladimír Bakajsa potvrdil, že je potřeba rychle připravit projekt, který ovšem bude nutné schválit, a pak hned stavebníci mostní římsy zabezpečí pomocí ocelových lan a sítí: „Budou to minimálně dvě lana, na kterých budou sítě a to zabrání ve všech směrech (nad kolejemi i nad rychlodráhou a cyklostezkami) případnému pádu římsy. Musíme se také domluvit na případné výluce na železničním koridoru a omezení provozu na rychlodráze.“

Čtěte takéV mostu Pavla Wonky v Pardubicích objevili silničáři při kontrole trhlinu

Most byl postavený v roce 1964 a vede nad železniční tratí Praha-Česká Třebová a silnicí I/37. Stavebně technický průzkum na jaře ukázal, že stavba nesplňuje potřebné normy a jsou tam vady a poruchy, které mají vliv na jeho nosnost a použitelnost. Podle odborníků z ČVUT je nutné co nejdřív začít s opravou.

Most u Pardubické nemocnice v Kyjevské ulici

Projektanti z několika možností vybrali rozšíření stávajícího mostu, stavbu čtyř nájezdových ramp a nahoře kruhový objezd. V nejideálnějším případě by mohla stavba začít v roce 2019 a bude trvat devět měsíců, opravu je nutné provést celou najednou, takže by práce probíhaly zřejmě od jara do podzimu. Město tak bude muset připravit i vhodné objízdné trasy právě s ohledem na to, že most vede k nemocnici.

autor: ba
Spustit audio