Nejstarší dřevěná Madona je z Osíku u Litomyšle

20. prosinec 2014

Valdštejnská jízdárna v Praze hostí velkou historickou výstavu s názvem Otevři zahradu rajskou - Benediktini v srdci Evropy. Mezi exponáty z období středověku, které pocházejí z celé Evropy, mohou lidé obdivovat i zdánlivě nenápadnou dřevěnou sošku sedící panny Marie s Ježíškem.

Začalo se jí říkat Madona z Osíka, protože byla nalezena v pozůstalosti akademické malířky Ludmily Jandové, která v Osíku u Litomyšle žila. Speciální radiokarbonová metoda odhalila stáří této plastiky. Pochází z období mezi lety 990 - 1180.

Redaktorka Tereza Brázdová se chtěla o osudu této významné památky, pravděpodobně nejstarší sošky Madony v Česku, dozvědět víc, a tak se vypravila přímo do Osíka za synem malířky Ludmily Jandové. O sošce jí vyprávěl Martin Janda.

„Já jsem Madonu, která nám dlouhá léta stála v knihovně, pojímal úplně stejně jako každý jiný předmět, který maminka měla ve své sbírce. Věřím tomu, že mu nepřikládala větší význam než samorostu, který byl vpravo od ní. Nicméně jsme Madonu měli ve velké vážnosti. To mi potvrdil i kardinál Dominik Duka, který maminku navštěvoval. Také si uvědomoval vážnost té sošky,“ říká Janda.

U Jandových doma musely být dobré klimatické podmínky, protože Madona vydržela dál.

Jaké je staří sošky?

„V současnosti se jedná o nejstarší dřevěnou plastiku tohoto typu na našem území. Údajně představovala schránu na relikvii, což je krabička, která se ocitla pod trůnem vlastní Madony. Bohužel v současnosti o osudu této dózy zatím nejsou přesné informace. To jsme ale neměli před čtyřmi lety ani o jejím stáří,“ říká Janda.

Byla Madona v domě vašich rodičů odjakživa?

„ Rodiče v Osíku žili od roku 1968, maminka se sem vrátila po událostech roku 1968 v Praze. Madonu si přivezli s sebou. V tuto chvíli je jisté, že se jedná o součást pozůstalosti po mé mamince.“

Je dost pravděpodobné, že se Madona z Osíka bude do Osíka z Prahy vracet. Martin Janda chce, aby dílo tohoto významu nebylo v místě, kde jej mohou posoudit pouze návštěvníci depozitáře a galerie jeho maminky v Osíku. Naopak je proto, aby k němu byl umožněn širší přístup veřejnosti. Proto jedná s místy, která by byla vhodnější.

autor: BRA
Spustit audio