Největší železniční stanicí projede přes 400 vlaků

23. leden 2016

Ne za týden, ale za 24 hodin! Česká Třebová je největší železniční stanicí nejen v našem kraji, ale svoji plochou i v celém Česku, je dlouhá deset kilometrů. Tento významný dopravní uzel má také největší nákladové nádraží ve střední Evropě. A koleje? Ty byste pravděpodobně ani nespočítali.

Železniční stanice v České Třebové je místem, které nikdy nespí. Nachází se zde rozsáhlé seřaďovací stanice, velké i historicky cenné osobní nádraží s napojením na další dopravu. Železniční stanice má Depo kolejových vozidel a sídlí zde také společnost v oblasti výroby a oprav kolejových vozidel CZ Loko.

Česká Třebová je stěžejním dispečerským pracovištěm ČD Cargo a od roku 2013 na železnici působí největší kontejnerový dopravce ve střední Evropě, společnost Metrans, která se navíc stále rozrůstá.

Železniční uzel v číslech

Železniční stanice Česká Třebová se nachází na úseku dlouhém 10 km a počet kolejí se zde blíží osmdesáti. Odkud se řídí provoz? Stanovišť je více, ale rozhodujícím pracovištěm pro úsek řízení železniční dopravy je Ústřední stavědlo 019. Tak se nazývá „velín“, kde pracují ve směně tři výpravčí a jeden operátor, je zde také dispečerské pracoviště ČD Cargo. Českou Třebovou projede za 24 hodin asi 420 vlaků. Z toho 280 je osobních (přibližně 40 jich projíždí, od roku 2015 v České Třebové zastavuje jedna souprava SC Pendolino). Nákladních vlaků projede 140, z toho 70 souprav je tranzitních.

Ústřední stavědlo na nádraží Česká Třebová

Na seřaďovacím nádraží je velmi rušno. Měsíčně tu železničáři rozposunují okolo 20 000 vozů a vytvoří okolo 700 nových vlaků. Kontejnerové překladiště Metrans denně zpracuje okolo 1500 kontejnerů a přijme a opět vypraví 12 vlaků. Významným přínosem pro cestující je také přednádražní terminál. Denně se v prostoru osobního nádraží pohybuje 12 000 lidí, ve špičkách až 16 000 lidí.

Dějiny určily směr dráhy. Dráha pak dala směr dějinám


Nádraží v České Třebové v číslech
Délka železniční stanice je 10 km.
Měsíčně vytvořeno 700 nových vlaků.
Denně osobním nádražím projde 12 000 lidí.
Historická budova nádraží otevřena v roce 1924.

Zatímco okolo poloviny devatenáctého století měla Česká Třebová asi tři tisíce obyvatel, dnes v okolí řeky Třebovky žije přes šestnáct tisíc lidí. S nadsázkou místní říkají, že kdybys hodil kamenem, stoprocentně trefíš „nádražáka“. Díky dráze se z České Třebové stalo jedno z největších měst v kraji.

Historie železnice se v České Třebové začala psát na jaře roku 1842, kdy do kraje přišly trasovací oddíly, aby zaměřily novou železnici. Rozhodnutí o postavení Olomoucko - pražské dráhy změnila život obyvatel i budoucí dějiny města. Výstavba nádraží začala v roce 1843 a provoz trati byl slavnostně zahájený v srpnu 1845.

Českotřebovské nádraží na pohlednici, počátek 20. století

Budova původního nádraží nebyla moc velká. Celá železniční stanice se navíc brzy začala dál upravovat, v souvislosti s napojením trati z Brna, která byla otevřena v roce 1849. Česká Třebová se stala spojnicí mezi Vídní a Prahou. V roce 1850 byla postavena také nová výpravní budova, na přelomu století rozšířená o nový pavilon restaurace směrem k Praze.

Moderní nádraží

Po skončení první světové války vznikly Československé státní dráhy a díky novým dopravním směrům stoupal i význam České Třebové. Nádraží se nadále rozšiřovalo. V prosinci 1924 byla otevřena nová výpravní budova, postavená v rondokubistickém slohu, s krytými nástupišti. Modernizace trati a nádraží neustala ani během a po 2. světové válce. V listopadu 1957 pak přijel do Třebové první vlak s elektrickou lokomotivou.

V šedesátých letech minulého století došlo ke kompletní přestavbě celého uzlu. Během dvaceti let vzniklo ve své době nejmodernější nádraží v celé síti ČSD. V devadesátých letech minulého století proběhla oprava výpravní budovy a podařilo se dokončit také komplexní modernizaci trati Česká Třebová - Brno v rámci I. koridoru. V roce 2000 po trati začaly jezdit vlaky EC, které spojily Českou Třebovou s Vídní, Berlínem, Budapeští a dalšími městy v Evropě.

Historická budova nádraží a dopravní terminál Jana Pernera

Česká Třebová se v současné době může pochlubit moderním dopravním terminálem. Nádražní budova je propojená s moderním zastřešeným autobusovým nádražím, jeho podzemní plocha slouží jako parkoviště. Před dopravním terminálem stojí socha stavitele železniční trati Jana Pernera.

autor: BRA
Spustit audio