Největší zemědělské družstvo má rozhlednu a robota jako z Hvězdných válek

27. únor 2016

V Zemědělském družstvu Dolní Újezd u Litomyšle se mísí tradice a nejnovější technologie. Krávy krmí robot a počítač si dokáže přečíst, v jaké jsou kondici. Péče o dva a půl tisíce kusů skotu je náročná.

Živočišná výroba a produkce mléka ale zdaleka není jediným zaměřením největšího zemědělského družstva Pardubického kraje. Družstvo, které má na šest set členů, hospodaří na 9 000 ha zemědělské plochy. Pole, která má pronajatá od soukromých vlastníků, obdělává v oblasti od obce Janov až po Nové Hrady. Celkový roční obrat, který se blíží jedné miliardě, tvoří ze 75 % zemědělská a z 25 % nezemědělská činnost.

21 milionů litrů mléka

Živočišná výroba dolnoújezdského družstva navazuje v chovu skotu na dlouholeté chovatelské tradice v oblasti Litomyšle. Družstvo postupně nahrazuje staré stáje novostavbami, například na farmách v Makově a Vidlaté Seči, kde se loni podařilo dokončit moderní stáj pro 400 dojnic za téměř 60 milionů korun.

Zemědělské družstvo Dolní Újezd patří mezi největší producenty mléka v České republice. Denně družstvo do mlékáren dodává 55 tisíc litrů mléka, ročně je to přes dvacet milionů litrů. „Jsem rád, že se nám stále daří zlepšovat podmínky chovu skotu a na naše nové haly jsem opravdu pyšný,“ dodává ředitel družstva Jiří Jeřábek. „Loni jsme dokončili stáj ve Vidlaté Seči, provoz a chov holštýnského skotu skutečně odpovídá moderním standardům.“

Bez lidí to zatím nejde

Stáj ve Vidlaté Seči má bezstelivový provoz. Automatický shrnovač odstraňuje kejdu, která putuje do bioplynové stanice. Získanou energii pak družstvo opět využívá. Krmnou chodbou každé dvě hodiny téměř neslyšně projíždí přihrnovací robot, aby dojnice měly neustále přístup k potravě. Dojírna je vybavená moderní technologií.

V dojírně ošetřovatelé podojí přibližně 120 krav za hodinu. „Máme tu celkem 32 stání,“ vysvětluje zootechnička Jana Vostrčilová. „Krávy přijdou z čekárny, obsluha očistí vemena a nasadí dojící techniku. Počítač každou dojnici načte. Na displeji se zobrazí číslo krávy a také údaje o tom, kolik mléka přibývá a kolik se nadojilo.“

Ošetřovatelé se díky elektronickým údajům také dozvědí, kdy byla kráva naposledy inseminovaná, jestli jí nejsou podávány nějaké léky a podobně. Data na pedometru také podávají přehled o aktivitě a pohybu dojnice. Zvýšený pohyb je signálem pro možnost inseminace, zpomalení dojnice naopak naznačuje, že není v dobré kondici.

Litomyšl na dohled

Zemědělské družstvo v Dolním Újezdu je soběstačné, produkuje široký sortiment výrobků. Obiloviny, které zemědělci po sklizni ošetří, uskladní v silech v Dolním Újezdu. Jsou vidět už na dálku. Veřejnosti sila a zemědělský areál nejsou přístupné, z vrchní plošiny sila je ale pěkný výhled do kraje. Obiloviny tvoří přibližné polovinu rostlinné výroby, 33 % produkce jsou plodiny krmné. Řepce náleží desetiprocentní podíl a pět procent výroby patří pěstování máku.

Tradice a ocenění

Zemědělské družstvo Dolní Újezd se v roce 1992 transformovalo z původního družstva Dolní Újezd, které hospodařilo v různých formách a velikostech od roku 1950. Dnes družstvo poskytuje práci přibližně 350 lidem a je významným zaměstnavatelem v regionu. Důležitou součástí práce dolnoújezdských zemědělců jsou také ekologické aspekty hospodaření, utváření krajiny a minimalizace zatížení životního prostředí.

Družstvo v zájmu zlepšení vzhledu a oživení krajiny provádí řadu let výsadbu zelených pásů, alejí a remízků v katastru družstva. Zemědělské družstvo Dolní Újezd bylo pětkrát vyhodnocené jako jeden z nejlepších podniků v bramborářské výrobní oblasti v soutěži TOP Zemědělského svazu ČR. V roce 2005 zástupci družstva převzali na Pražském hradě ocenění „Českých 100 nejlepších", jako jeden ze dvou zemědělských podniků v České republice.

autor: BRA
Spustit audio