Nejvyšší morový sloup: i svaté musí někdo chránit

30. duben 2016

Mariánský obelisk v Poličce patří k monumentálním dílům českého baroka. Už v 18. století ho umělci považovali za výjimečný. Zaslouží si to.

Ať už na Palackého náměstí v Poličce bude vstupovat kteroukoliv ze čtyř ulic, Mariánský obelisk, nejvyšší morový sloup v našem kraji, dobře uvidíte. Náměstí totiž nebylo komponované nahodile. Sloup, vysoký 22 metrů, stojí přímo proti vchodu majestátní radnice a ta ho naopak nijak nezakrývá. Celou kompozici ještě doplňují dvě kašny. Lidé v 18. století ale vnímali poličský monument jinak. Měl totiž vypadat jako z mramoru.

Černá smrt se Poličce vyhnula

Největší ránu „černá smrt“ Evropě uštědřila ve 14. století, morové epidemie se ale naším územím prohnaly i v 17. a 18. století. V té době proto vzniklo mnoho barokních morových sloupů.


Mariánské sloupy (a také sloupy Nejsvětější Trojice) se stavěly k oslavě víry a církve. Nejčastěji jako díkůvzdání za odvrácení moru nebo odeznění morové epidemie, proto se také často označují právě jako morové sloupy.

Velká morová epidemie Čechy a Moravu postihla v roce 1713 a Polička patřila k několika málo městům, které nákaza nepostihla. Jako poděkování za nebeskou ochranu později vznikl monumentální obelisk na náměstí.

Autorem architektonické kompozice je pravděpodobně František Maxmilián Kaňka. Sloup vytesal a vztyčil sochař Jiří Pacák. Obelisk vznikal v letech 1727 - 1731.

Panna Marie shlíží k radnici

Mariánský sloup je ve skutečnosti trojboký obelisk. Po celé výšce ho zdobí sochy světců, andílků nebo plastická oblaka. Okolo přízemí probíhá balustráda. Na pilířích obelisku stojí sochy rodičů Panny Marie, sv. Jáchyma a sv. Anny a dále pak socha sv. Josefa. Vyšší část sloupu přísluší zemským patronům.

Přímo proti vchodu do radnice, v hlavní pohledové ose, je umístěna socha sv. Václava, s korunou a ve zbroji. V této části sloupu uvidíte také sochy sv. Víta (s kohoutem). Přestože nejde o zemského patrona, na sloupu nechybí i uctívaná postava sv. Floriána (se vědrem vody a hořícím domem).

Pohled z okna poličské radnice, horní část sloupu je už zrestaurovaná

Druhé patro sloupu patří „protimorovým“ patronům. Jiří Pacák vytesal sv. Šebestiána (mladík se šípy v těle), sv. Rocha (poutník se psem) a sv. Karla Boromejského (muž v kardinálském rouchu). Sousoší, které zdobí celá řada andílků a ornamentálních prvků, vrcholí sochou Panny Marie. Její svatozář tvoří dvanáct hvězd, symbolizují počet apoštolů. Panna Marie je zpodobněna jako Immaculata, tedy neposkvrněná, jako prostovlasá dívka s rukama sepjatýma k modlitbě.

Sloup á la mramor

Jak víme, většina barokních soch vypadala kdysi zcela odlišně, než jak je vnímáme dnes. Plastiky v interiéru byly bohatě zdobené, s použitím výrazných barev. Na plastiky v exteriéru se používaly také barvy, většinou ale jednobarevné oleje. Podle množství účtů města Poličky za bílou barvu se odborníci domnívají, že celý obelisk měl právě bělavou barvu a měl navozovat dojem, že je z mramoru. K sejmutí nátěru a úplnému očištění kamene došlo až v roce 1927.

Někteří svatí se na náměstí už nevrátí

V roce 2012 restaurátoři dokončili velmi podrobný průzkum sloupu na Palackého náměstí. Ukázal, že tato národní kulturní památka musí projít zásadní opravou. Většina výzdoby totiž byla v havarijním stavu a u některých soch dokonce hrozilo zřícení.

Restaurátorské práce, čistění pevných povrchů

Rozsah výzkumu poličského sloupu neměl v Česku obdoby a stal se i modelovým příkladem pro českou památkovou péči. Hlavně proto, že při něm restaurátoři využili celou řadu nových metod a postupů, včetně 3D skenování. Své podstavce jako první opustili sv. Šebestián, sv. Karel Boromejský a sv. Vít. Natrvalo už zůstanou na hradě Svojanov, který je v majetku města Poličky. Na morový sloup by se měly vrátit tesané věrné kopie.

Opravy by měly skončit v roce 2018

V roce 2015 restaurátoři pracovali v horní a střední etáži morového sloupu. Opravovali sochu Panny Marie, hlavici pilíře, tělo pilíře s obláčky, postavy i hlavy andílků. Už restaurátorský průzkum odhalil, že část sloupu tvoří maletinský pískovec, část je ale z místní opuky.

Od jara 2016 probíhá další fáze restaurátorských prací ve spodních patrech sloupu. Opravy mariánského obelisku v Poličce by měly skončit v roce 2018. Restaurátoři ještě budou mít plné ruce práce, celková plocha povrchu sloupu je totiž 407 metrů čtverečních a objem 184 metrů krychlových.

autor: BRA
Spustit audio