Nesouhlasíte s výší úhrady za pracovní úraz? Žalujte zaměstnavatele, ne pojišťovnu

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Dělníci na úpravách u zdymadla pracují už několik týdnů

I v tom nejbezpečnějším provozu, kde zdánlivě žádné úrazy pracovníkům nehrozí, musí zaměstnavatel neustále dbát na bezpečnost pracoviště i zaměstnanců samotných. Nejrizikovější pracovní místa bývají v odvětví stavebnictví a průmyslu.

„V těchto záležitostech bych rád připomněl, že zaměstnavatel zodpovídá za úraz nebo nemoc z povolání u svého zaměstnance vždy, aniž by se jakýmkoliv způsobem na tom podílel, nebo je zavinil,“ vysvětluje advokát Zdeněk Rudolecký.

Právní předpis ukládá každému zaměstnavateli povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti pro případ, kdy by musel svým pracovníkům poskytnout náhradu újmy vzniklé v souvislosti s plněním pracovních úkolů. Povinnost se vztahuje i na ty zaměstnavatele, kteří zaměstnávají například jen jediného zaměstnance.

Jak v případě úrazu postupovat?

Jakmile se stane úraz na pracovišti, zaměstnavatel musí neodkladně jednat co nejrychleji. Kromě samozřejmého poskytnutí první pomoci je jeho povinností každý úraz zaznamenat do knihy úrazů a nahlásit pojišťovně. U zranění, která si vyžádala pracovní neschopnost delší než tři dny, nebo v nejhorším případě život zaměstnance, musí vyplnit i záznam o úrazu a další související dokumentaci. Pokud je v rámci léčení zaměstnance nutná i hospitalizace trvající déle než pět dnů, přibývá zaměstnavateli povinnost úraz oznámit také příslušnému oblastnímu inspektorátu práce.

„Je to jakýsi trojúhelník, jehož strany tvoří zaměstnavatel, zaměstnanec a pojišťovna. Máte-li však jakékoliv nejasnosti a nesrovnalosti při řešení pracovního úrazu, nebo nemoci z povolání, obracejte se, i s žalobou, vždy na zaměstnavatele, nikoliv na pojišťovnu. Protože smlouvu s pojišťovnou má uzavřenou pouze zaměstnavatel a ne zaměstnanec,“ uvádí na správnou míru advokát.

Jakmile se strany nedohodnou na tom, jestli jde o pracovní úraz, nebo ne, vše musí vyřešit soud. „V takovém případě je na straně žalobce zaměstnanec, na straně žalovaného zaměstnavatel a jako vedlejší účastník je zástupce pojišťovny.“

Na jakou náhradu újmy máme nárok?

Náhrada neobnáší pouze jeden paušální typ odškodnění, ale zahrnuje několik různých titulů. Jaké tedy máte možnosti? Podle rozsahu poškození a délky trvání komplikací se rozlišují tyto druhy náhrad:

  • bolestné
  • ztížení společenského uplatnění
  • účelně vynaložené náklady spojené s léčením
  • ztráta na výdělku
  • věcná škoda
  • náklady spojené s úmrtím zaměstnance

Jak postupovat, když zaměstnanec po autonehodě nesouhlasí s vyplacenou výší náhrady a pojišťovna na upozornění dlouhé měsíce nereaguje? Na dotaz posluchačky Zdeněk Rudolecký odpovídá v záznamu Radioporadny.

Spustit audio

Odebírat podcast

Související