Odbahnění Bohdanečského rybníka: symfonie pro 15 bagrů

4. březen 2015 09:28

Už druhou zimu je vypuštěný Bohdanečský rybník. Specializována firma tu odbahňuje jeden z nejstarších rybníků v Česku. Plochu rybníka už brzy znovu zaplaví voda, aby se do přírodní rezervace, která je vyhlášenou ptačí oblastí, mohli vrátit stěhovaví ptáci.

Teď ale na dně rybníka usilovně pracuje 15 bagrů, aby práce skončily včas. I letos odbahňování zkomplikovala teplá zima. Zjistila to přímo na dně vypuštěného rybníka reportérka Iveta Záleská.

Práce tu začaly na podzim v roce 2013. Už druhý rok po sobě ale nevyšlo počasí, v Bohdanči prakticky nebyla zima. Dno nezamrzlo, a tak těžká auta nemohla vjet doprostřed rybníka. Bagry si proto bláto přehazují ze lžíce na lžíci, aby ho dostaly blíž ke břehům. Tam na velkých hromadách (v deponiích) mokrý sediment vysychá a odtud ho dál dělníci rozvážejí nákladními vozy na okolní pole.

Čtěte také

Bohdanečský rybník patří mezi největší z pernštejnské soustavy rybníků, které vznikaly na přelomu 15. a 16. století. Dnes má jeho vodní plocha asi 90 hektarů.

Podle Petra Ježka z firmy, která bahno likviduje, jsou práce náročné hlavně kvůli tomu, že bargy odebírají malé množství sedimentu na ohromné ploše. V průměru vybírají sediment do hloubky 30 až 50 cm. Celkem odvozí asi 150 tisíc metrů krychlových.


150 000 metrů krychlových
Odtěženého bahna je tolik, že kdybychom ho navezli na Pernštýnské náměstí v Pardubicích, naplnio by ho do výšky 31 metrů!

Teď dělníci na dně rybníka pracují ve vysokém tempu. Dokonce si svítí, aby mohli na místě zůstat do večera. Za 14 dní totiž musí dílo předat.

Ochránci přírody spolu s rybáři začnou 15. března rybník napouštět, aby stihli začátek hnízdění ptáků, kteří se po zimě začínají vracet.

Vznikne i nový ostrov

Projekt ale nepočítá jen s odbahněním. Vzniklo tu i mnoho lagun a mělčin pro rozmnožování obojživelníků, zmizely některé náletové dřeviny, dělníci pročistili rákosí. Je tu i nový ostrov, který ochrání hnízdící ptáky před nájezdy divokých prasat.

Na rybníku vznikají nové laguny a nový ostrov

Podle Vlastimila Peřiny z pardubické pobočky Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) revitalizace už přináší své ovoce. Na Bohdanečském rybníku se už loni znovu objevily zapomenuté rostliny i ptáci, které tu už dlouho nikdo neviděl.

Odbahnění pomůže hlavně ptákům

Rozsáhlá revitalizace rybníka není kvůli rybám, jak je to jinde obvyklé, ale kvůli ochraně ptáků. Ornitologové tu napočítali přes 180 druhů. Místo totiž slouží jako důležité hnízdiště i zimoviště. Hejna se jich tu také zastavují před odletem na jih. Při výlovech rybníka je tu dost potravy na dlouhou cestu do jižních krajů.

Odbahnění Bohdanečského rybníka stálo 75 miliónů korun. Agentura ochrany přírody a krajiny na to získala 62 milionů z evropských fondů, zbytek zaplatila ze svého.

Bohdanečský rybník - odbahnění

Letecký pohled na Bohdanečský rybník během odbahňování. (Foto: Iveta Dráždilová, IDVIDEO)

autor: ZAL
Spustit audio