Odstranění hlavní křečové žíly je chyba, říká lékař, který se nebojí nových metod

21. říjen 2021

Máte křečové žíly? Současné operační výkony se v Česku zaměřují většinou na odstranění hlavní žíly povrchového žilního systému - velké safény. Ale toto řešení přináší jen dočasný efekt. Po pěti letech může být stav nohou ještě horší než před operací.

Hlavní žíla povrchového systému by podle pardubického lékaře Jana Tišera měla být odstraněna jen ve výjimečných případech, kdy už její tloušťka nenabízí jinou alternativu. V ostatních případech je lepší jemnými chirurgickými technikami odstranit jen vlastní varixy.

Proč se likvidace hlavní žíly míjí účinkem?

„Velká saféna má v sobě totiž chlopně, které brání přenosu vysokého hydrostatického tlaku na zbytek povrchových žil. Pokud se tato žíla odstraní, vytvoří se v jejím původním průběhu z kapilár nové žíly. Tyto nově vytvořené žíly už ale v sobě nemají chlopně. S neomezeným mohutněním těchto žil proto dochází k recidivám, které jsou ve srovnání s původním stavem většinou o poznání horší," vysvětluje MUDr. Tišer.

Čtěte také

Podle lékaře je na základě těchto nových poznatků aktuální strategie léčby křečových žil taková, že se odstraňují jemnými chirurgickými technikami pouze vlastní varixy. Toky žilní krve se pak směřují do struktur, které jsou opatřeny chlopněmi, tedy do safény a hlubockých žil. 

„I když chlopeň hermeticky netěsní, neznamená to, že se musí žíla odstranit. Je to podobné, jako byste si odstranili dveře, protože vám pod prahem táhne,“ uvažuje MUDr. Tišer.

Mikrochirurgická metoda bez modřin            

Technika odstraňování varixů je náročná na jemnou chirurgickou zručnost a v současné době není podle MUDr. Tišera v naší republice výukové pracoviště. Proto je v 90 % ordinací řešením odstranění velké safény. 

„Toto řešení přináší ale pouze dočasný efekt a dodatečná náprava není možná. Škoda, že nás není víc lékařů, kteří se snaží tyto nové metody využít v praxi,“ uzavírá MUDr. Jan Tišer. 

Jakým způsobem se provádí technika odstraňování varixů? Poslechněte si celý pořad.

Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...