Památka na Kodex gigas

29. říjen 2016

V Pardubickém kraji se můžete vydat na místo, kde vznikla ve 13.století největší rukopisná kniha Codex Gigas (kodex gigas), známá pod názvem Ďáblova bible. A pokud jsou nějaké dohady, zda byl v benediktinském klášteře Podlažice sepsán, jedno je jisté, nějaký čas tam skutečně ležel. Dnes na místě kláštera stojí barokní kostel svaté Markéty Antiochijské, ale terénní nerovnosti před ním stále připomínají obvody zdí bývalého kláštera. A dochovaly se i další artefakty, které dobu benediktýnů na Chrudimsku pamatují.

Kostelníkem a varhaník Chrastecké farnosti Miroslav Pošvář na otázku, zda zde skutečně Codex Gigas byl sepsán, odpověděl vyhýbavě. Prý se to s naprostou jistotou nedá říci. Ovšem naprostou jistotou je, že benediktinský klášter v Podlažici tuto ohromující knihu nějaký čas vlastnil a je tedy jejím nejstarším dochovaným vlastníkem.

Historie Podlažického kláštera

Ví se, že tady stál už od poloviny 12. století. Codex Gigas, pokud tady byl napsán, byl psán od počátku 13. století. V nekrologu poslední zápis do knihy je z roku 1228 a poté jej Podlažičtí benediktini zastavili cisterciákům do Sedlece u Kutné hory. Do Podlažic se už nkiha nikdy nevrátila.

Kostel svaté Markéty v Podlažicích

Klášter v základech existuje dodnes, můžeme to i vidět na terénních nerovnostech kolem kostela svaté Markéty. Po jejich odkrytí by se ukázaly základy kláštera. Ovšem zříceniny kláštera tady stály až do 19. století. V roce 1838 byly srovnány se zemí a na jejich místech byl vysázený ovocný sad.

Kromě Codexu Gigas odcizeného na konci třicetileté války Švédy, se dochovaly ještě různé artefakty. Například bronzový krucifix ze 13. století, řady kamenných artefaktů, které nalezneme v Chrudimském muzeu, v Chrasti u Chrudimi na zámku, ale i na zámku v nedalekém Košumberku. Ovšem vzácností je cínová křtitelnice, kterou nalezneme v katedrálním chrámě Svatého Ducha v Hradci Králové. Pochází z roku 1406 a nechal ji odlít právě opat Bartoloměj z Podlažic.

Zajímavosti kostela svaté Markéty Antiochijské

Kromě úžasného barokního oltáře s obrazem svaté Markéty je tam také náhrobek biskupa Tamberga, který je dnes zazděn za oltářem, ovšem původně kryl hrobku, kde je biskup pochovaný.

Zvon ve věží Podlažického kostela

Pokud chcete shlédnout místo bývalého benediktínského kláštera Podlažice, nemusíte ani na místo samé. Spoustu věcí se dozvíte v nedaleké Chrasti, kde je například maketa Codexu gigas. Ale jak pan Miroslav Pošvář upozornil, byla by škoda místo samotné vynechat, neboť má Genia Loci – Ducha místa. Bližší informace o prohlídce zjistíte přímo v Chrasteckém muzeu, nebo v Informačním centru tamtéž. A mše svaté v kostele svaté Markéty se konají 3x do roka.

autor: BAL
Spustit audio