Pardubice vykácí třešně v Jahnově ulici a nahradí je odolnými akáty

11. květen 2022 09:08

Město Pardubice obnoví stromořadí v Jahnově ulici a na náměstí Republiky, 26 stromů vykácí a nové tam vysadí. Původní stromy jsou v betonových skružích a neprospívají. Nové stromy budou v prokořenitelných buňkách s kvalitním substrátem a upravený terén umožní prosakování dešťové vody.

Odborníci vybrali pro výsadbu odolné akáty, které dobře snáší znečištěné ovzduší. Projekt také počítá s úpravou zpevněných ploch pro pěší a cyklisty, inženýrských sítí a veřejného osvětlení. Zeleň by měla mít co nejlepší podmínky. Kořeny nově vysazených stromů budou mít dostatečný prostor pro růst.

Projekt na obnovu stromů v Jahnově ulici a částečně na náměstí Republiky chce město zaplatit s pomocí Norských fondů, tedy peněz určených pro boj se změnou klimatu. Pardubice teď hledají firmu, která výsadbu a úpravy provede.

Stromy jako chladič města

„Je to projekt městského obvodu Pardubice I, který počítá s obnovou zeleně v lokalitách nejvíc ovlivněných vysokými teplotami v době veder. Navíc je ulice celoročně silně zatížena automobilovou dopravou a emisemi,“ řekl náměstek primátora Jan Nadrchal (ANO).

Jednu z nejrušnějších ulic v Pardubicích lemují třešně. Nahradí je akáty, které podle města víc snesou

Dodavatel bude mít na zakázku čas 20 týdnů, projektová cena je zhruba šest milionů korun, až 90 procent nákladů uhradí dotace.

Projekt vychází z tepelné mapy města, Jahnova ulice se v létě přehřívá. Město postupně na svém území připravuje klimatická adaptační opatření. V Pardubicích jsou vedrem ovlivněné především oblasti v okolí hlavního nádraží, historického centra města a širšího centra nebo obchodních center.

autor: pta | zdroje: Český rozhlas , ČTK

Související