Pardubické Východočeské muzeum pokračuje v opravách hradební zdi

29. září 2017
Pardubický zámek

Pardubický zámek střeží ze zámeckých valů bojová děla z 16. století. Kromě nich chrání renesanční stavbu i hodně důmyslné opevnění. Na něm teď pracují stavebníci a oprava je opravdu zásadní.

Hradby pardubického zámku jsou výjimečné především tím, že jsou pevné. Právě opevnění pardubického zámku je svým rozsahem a zachováním jediným dokladem hradeb mezi gotikou a renesancí v celé střední Evropě.

Hradební zeď měří 1335 metrů, ve spodní části ji tvoří hlavně kamenné zdivo, v horní polovině na něj navazuje cihlová zeď, která vznikla v období barokních úprav zámku. Tehdy také hradby získaly hladké a světlé omítky. A ty jsou právě základem problému celé současné opravy.

Dlouhých 14 let oprav

Problém je především v tom, že stavbaři v době vzniku opevnění nemysleli na izolaci. Vlhkost proto pozvolna hradby narušovala. Za posledních sto let stavební technologie pokročily a k první velké opravě došlo v letech 1930 až 1931, pak znovu v letech 2002 až 2010. A v roce 2016 muzeum opravilo prvních 85 metrů od Labské brány ke vchodu do krytu civilní obrany.

Nyní rekonstrukce pokračuje dalšími 125 metry, které by měly být hotové do konce tohoto roku. Správce provozu Východočeského muzea Radek Beneš uvedl, že opravy budou trvat dalších 14 let.

Po dokončení zase na začátek

Omítky poškodila zemní vlhkost, kterou nepříznivě ovlivňují rozdílné výškové úrovně terénu uvnitř a vně hradební zdi, při opravě se zcela odstraní stávající omítka a nátěr. Poté se nanesou omítky, které odvádějí vodní páru obsaženou ve vzduchu a také vodu vázanou ve zdivu a nakonec vrchní vápenný nátěr. Díky použitým sanačním technologiím by opravy měly vydržet minimálně 15 let. Poté se musí začít znovu.