Parkování bez řidiče. Pardubice plánují u Automatických mlýnů moderní parkovací dům

6. duben 2021 09:15
Automatický parkovací dům je v těsné blízkosti Automatických mlýnů a řeky Chrudimky. V přízemí by mohly být obchodní prostory

Pardubice by se při výstavbě parkovacího domu, který plánují vybudovat v ulici Mezi Mosty, mohly vydat cestou automatického parkovacího systému. Takový princip totiž ve svém návrhu využila architektonická kancelář Med Pavlík architekti, která zvítězila v radnicí vyhlášeném soutěžním workshopu na návrh stavby.

Základní kritériem pro úspěch ve workshopu byly zkušenosti uchazečů s podobnými projekty. „Zajímali jsme se především o architektonická řešení, která jednotliví uchazeči u podobných projektů využili v minulosti. Dva ze tří návrhů byly pojaty spíše konvenčně, tedy s klasickou nájezdovou rampou, která naopak ve vítězném návrhu zcela chybí a tím ho činí unikátním,“ popisuje princip fungování budoucího parkovacího domu v ulici Mezi Mosty náměstek primátora zodpovědný za oblast dopravy Petr Kvaš.

Fasáda parkovacího domu je navržena z průsvitného polykarbonátu, v některých částech má být porostlá popínavou zelení

Dům zaparkuje sám

Architektonická kancelář Med Pavlík architekti totiž zvolila variantu zakladačového parkovacího domu. „Vozidlo přijede do určeného prostoru, kde jej řidič opustí, a systém vozidlo následně zaparkuje na určené místo. V podstatě se jedná o stejný princip, na jakém funguje cyklověž u vlakového nádraží,“ vysvětluje Kvaš.

Čtěte také

Vzhledem k tomu, že jde o cennou lokalitu, která patří do regulačního plánu Mlýnský ostrov, je nutné, aby stavba splňovala určité limity, například maximální možnou výšku. Architekti proto ve svém návrhu nejen využili každé místo a dokázali tak minimalizovat takzvané mrtvé plochy, ale doplněním o komerční plochu překvapili hodnotící komisi unikátním řešením, které vytvoří důstojný prostor na nábřeží Chrudimky.

Bistro, WC, zelená treasa

Dopravní obsluha parkovacího domu je navržena přímo z ulice Mezi Mosty, aby byl ochráněn parter na nábřeží Haldy a řeky Chrudimky pro pobytově-rekreační funkci. Směrem k nábřeží a Automatickým mlýnům se dům otevírá pro případné umístění bistra, kavárny nebo pekařství. Architektonický návrh počítá také s veřejným WC nebo střešní pobytová terasa.

Automatický parkovací systém má mít 132 parkovacích míst. Stávající parkovací plocha jich nabízí přibližně 50. Navržený parkovací dům by umožnil parkování vozů s CNG i LPG pohonem i osazení libovolného počtu míst nabíječkami pro elektromobily. V návrhu je uvažováno s osazení fotovoltaický panelů na střechu parkovacího domu, které mohou energii dodávat do vozidel.

„Parkovací dům tohoto typu je sice co se počáteční investice týče dražší, ale využívá více parkovacího prostoru, takže nabídne větší parkovací kapacitu a návratnost této investice bude rychlejší. Další velkou výhodou je absence takzvaných mrtvých ploch, jako jsou právě nájezdové rampy či schodiště, a opadnou také provozní náklady spojené s úklidem či osvětlením a podobně. Tato investice tak nebude generovat pouze provozní náklady, ale také zisky,“ dodává náměstek Kvaš s tím, že výrazná část parkovacích míst by byla vyčleněna pro rezidenty.

Kdo postaví 130 parkovacích míst?

Radnice teď vypracuje provozně-ekonomický model a musí si ujasnit otázky ohledně investora, provozovatele a možného využití objektu.

„Nabízí se několik variant. Komerční prostory, které jsou součástí návrhu a které by se měly nacházet v části směrem ke Chrudimce, by bylo možné pronajímat, či prodat, čímž by se tedy snížily investiční náklady. Nebo se můžeme vydat cestou PPP projektu, kdy by investorem této stavby nebylo město, ale jiný subjekt, třeba i některá z akciových společností města,“ dodal Kvaš s tím, že vítězná firma bude muset návrh, který zahrnuje zhruba 130 parkovacích míst, dotáhnout do podoby projektové dokumentace a zakomponovat do něj právě zvolený provozně-ekonomický model.

autor: Honza Ptáček | zdroj: město Pardubice
Spustit audio

Související