Plán na přeměnu Mlýnského ostrova: nová náves i nábřeží

22. prosinec 2016

Mlýnský ostrov má vítěze, který zpracuje regulační plán. Odborná porota se rozhodovala mezi třemi studiemi. Vítěz, pražské studio UNIT architekti, by měl být po potvrzení radou města pověřen zpracováním regulačního plánu oblasti.

„Všechny tři návrhy představily řešení založené na logické soustavě veřejných prostranství, umožnily lepší využití Chrudimky pomocí náplavky podél budovy Automatických mlýnů,“ vysvětlila předsedkyně poroty Pavla Melková.

Přibude náves a nábřeží

„Návrh kanceláře UNIT architekti nejvíce odpovídá charakteru Pardubic. Navíc je srozumitelný a čitelný,“ uvedl pardubický primátor Martin Charvát.

„Naše urbanistické řešení nabízí systém drobnějších skladebných jednotek, menších oproti městským blokům, zahrnujícím bytové domy, townhousy a rodinné domy,“ popsal vítězný návrh architekt Filip Tittl.

Čtěte také

Výraznou proměnou by měla projít i ulice Na Ležánkách

Nová zastávka HMD

Porota ocenila i propracovanost dopravní koncepce návrhu, který zohlednil vysokou hladinu podzemní vody znesnadňující stavbu podzemních garáží. Koncept představil pět možností parkování v závislosti na typu zástavby. Navržena je i nová zastávka městské hromadné dopravy přímo na novém Mlýnském náměstí.

Doporučení odborné poroty a výběr zpracovatele regulačního plánu projedná Rada města Pardubic na svém jednání 9. ledna 2017.

Pardubický "ostrov"
autor: pta
Spustit audio