Pavel Tvrdík - ředitel Centra J.J. Pestalozziho

15. únor 2013

Povídání o bohulibých aktivitách chrudimské organizace

Pavel Tvrdík bych v září 1999 u toho, když vznikla obecně prospěšná společnost Centrum J.J. Pestalozziho. Ta dlouhodobě a velmi úspěšně poskytuje poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatel v České republice s důrazem na kraje Pardubický a Vysočinu. Organizace usiluje o znovuzařazení klientů do společnosti a zlepšení jejich kvality života. Mezi jejich klienti jsou mladí lidé, kteří opouštějí dětské domovy, matky s dětmi i staří lidé, kteří spadli do dluhové pasti.

Projekty Centra jsou Domy na půli cesty v Hrochově Týnci a v Havlíčkově Brodě (centrum J.J. Pestalozziho bylo u nás vůbec první, kdo Domy na půli cesty rozjížděl), Krizová centra v Chrudimi a ve Svitavách, Pomoc obětem domácího násilí Jupiter, Ambulantní péče v Chrudimi, Poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou v Chrudimi a Sociální rehabilitace Chrudim.

Dům na půli cesty v Heleníně nevyroste

Centrum J.J. Pestalozziho se musí vyrovnat s fatálním nedostatkem finančních prostředků. 31. ledna skončila platnost projektů Evropské unie, z nichž poslední tři roky žilo. Další dotace ale nejsou na cestě a centru tak nezbývá než se obrátit o pomoc na stát či kraj, nebo se zadlužit. Centrum kvůli tíživé finanční situaci ztrácí kvalitní pracovníky, kteří raději volí jistotu a odchází do státního či polostátního sektoru.

Příští týden si Jolana Voldánová k mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice velmi sympatického rektora Univerzity Pardubice profesora Miroslava Ludwiga. Povídat si budou o současné situaci ve školství, budoucnosti české vědy, rozvoji pardubické univerzity i rektorově zálibě v chemii a lyžování. Nalaďte si naše vysílání v pátek 22. února v 13:10.

Miroslav Ludwig
Spustit audio