Putování mezi lavicemi

Do oslí lavice se sedalo za trest
Do oslí lavice se sedalo za trest
0:00
/
0:00

V Pardubickém kraji jsou k vidění tři historické třídy, v Poličce, Letohradu a v Předhradí. Zkuste si sednout do lavic, ve kterých sedávali vaši dědečkové, prolistovat knihy hanby nebo si násadkovým perem napsat řádek krasopisu.

Marie Terezie umožnila školní vzdělání širokým vrstvám obyvatelstva. Do té doby bylo výsadou šlechty, bohatých měšťanů a církve. Reformy Marie Terezie zavedly tři druhy škol. V každé vesnici byla zřízena takzvaná škola triviální, kde se děti učily číst, psát a počítat a měly i výuku náboženství.

Ve větších městech pak byly otevřeny školy hlavní, kde bylo vyučování rozšířeno o takové předměty jako přírodopis, dějepis, latinu nebo geometrii.A v hlavních městech byly školy normální s ještě více rozšířenou výukou, ale tam se už učilo pouze německy.

Historická školní třída v Letohradě

Součástí expozice v Muzeu řemesel v Letohradě je i školní třída z počátku 20. století. Za zmínku stojí unikátní lavice, které vyrobila v Mimoni v roce 1907 firma na ohýbaný nábytek. Jsou konstruované tak, že první lavice jsou menší a vzestupně jdou až k lavicím největším. Aby se žákům dobře sedělo a aby přes sebe viděli.

Za tyto lavice získala firma, která je vyráběla mnoho i mezinárodních ocenění

Návštěvníci se tu dozví spoustu informací, například o hodnocení žáků, které bylo nejprve slovní, později pak číselné a v době Protektorátu Čechy a Morava dokonce šestistupňové. Tedy za pětku se tehdy nepropadalo.

V Poličce mají třídu Bohuslava Martinů

Muzeum Bohuslava Martinů v Poličce sídlí v budově, kde škola dříve opravdu byla a kam malý Bohoušek skutečně chodil. Dochovala se i některá jeho vysvědčení, podle nichž návštěvník lehce pozná, že budoucí slavný skladatel byl skvělý v muzice a jazycích, ale hůře mu už šla matematika nebo dějepis.

Tady chodil do školy hudební skladatel Bohuslav Martinů

Dříve se velmi dbalo na krásné písmo a správné překreslování ornamentů, škola přece vychovávala mnoho budoucích řemeslníků různých oborů. Na stěnách této třídy v Poličce visí několik klasifikovaných prací, a přestože vypadají bezchybně jedničku získal jen málokterý žák.

Na lavicích jsou připraveny skleničky s inkoustem a násadková pera, návštěvníci si můžou zkusit krasopis podle předepsaných vzorů.

A jednu třídu mají i na faře pod Rychmburkem

V Předhradí mají opravenou faru a v ní krásnou prvorepublikovou třídu. Spolek přátel Rychmburku zachránil staré školní vybavení, lavice, výukové tabule, mapy, ale i sešity, učebnice a třídní knihy. Všechny jsou z místní staré školy, a tak si tu současní obyvatelé Předhradí můžou dohledat, jací byli jejich pradědečkové a prababičky žáci, jak chodili za školu a jaký trest dostali za všechny ty vylomeniny, které před sto lety provedli.