Rýsuje se proměna zámku v Litomyšli. Zatím na papíře

18. leden 2017

Tuhle památku najdete na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Ale velkými úpravami projde po letech. Pomoci by měly evropské peníze.

O dotaci z Evropské unie žádá Národní památkový ústav: „Jako správný hospodář musíme začít od krovů a střešních plášťů. Nejstarší části jsou už z doby kolem roku 1630. Na to naváže obnova renesančních štítů včetně souboru dvaceti unikátních pozdně renesančních a raně barokních komínů,“ popisuje Miloš Kadlec, ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu Sychrov.

Čtěte také

A pokračuje: „Další etapu představují úpravy některých interiérů, především v rámci třetího nadzemního podlaží. Měl by se tam vytvořit malý koncertní sál a multifunkční sály. Ty by plnily různé edukační funkce zaměřené na sgrafita. Chceme provést restaurování a prezentaci unikátního souboru kulis. Chtěli bychom taky obnovit sloupový sál a další prostory v přízemí. Měly by sloužit pro správu objektu i pro pořádání kulturních akcí.“

Sgrafita a Smetanka

Litomyšl Litomyšlí podle Kadlece dělají unikátní soubory sgrafit. „Do projektu se kvůli limitům nevejdou úplně všechny fasády, ale začneme těmi nejohroženějšími a nejcennějšími.“

Cílem památkářů je taky nová konstrukce pro potřeby festivalu Smetanova Litomyšl. „Ta by umožnila snadnější a rychlejší stavbu. Mohla by posloužit i pro pořádání dalších akcí, které bude připravovat správa zámku.“

Druhá akce: Panský dům

Ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu Sychrov Miloš Kadlec

Památkový ústav by zároveň chtěl získat další peníze na rekonstrukci sousedního Panského domu. „Chtěli bychom vrátit a obnovit všechny památkové hodnoty, které ten objekt má a dát mu využití. Přízemní část poslouží jako restaurátorské dílny, druhé nadzemní podlaží pak jako depozitář, třetí nadzemní podlaží by mělo být prezentační s celoročním provozem a galerií,“ říká Kadlec.

Česko se dělí na čtyři územní památkové správy. Ta na Sychrově má ve své působnosti celkem 18 objektů v Pardubickém, Královéhradeckém a Libereckém kraji. Řeší provozní i koncepční záležitosti.

Čtěte také

autor: MAL
Spustit audio