Sousedské spory může vyřešit dobře sepsaná smlouva

Chcete vycházet se sousedy? Respektujte jejich právo na soukromí
Chcete vycházet se sousedy? Respektujte jejich právo na soukromí

Nový občanský zákoník prošel výraznými změnami a jeho nová podoba vyšla v platném znění v roce 2014. Týká se všech občanů od narození až do smrti. A například u sousedských práv došlo k razantní úpravě.

Na dotazy posluchačů odpovídal advokát Zděnek Rudolecký, který tvrdí, že předchozí úprava byla velice strohá, skoro vše bylo ponecháno na soudech. „Češi jsou velice hádavým národem, ale nejsou na tom zase tak špatně, jako v anglosaských zemích, kde jsou sousedské spory na denním pořádku.“ Vyhnout se dlouhým, nekonečným procesům jde jednoduše. Stačí mít dobře sepsanou smlouvu. 

Jste vlastník, ale…

Základní pravidla pro fungování sousedských vztahů vyplývají z omezení práva vlastnického. I když jste tedy vlastníkem, musíte hledět na to, abyste svého souseda v nepřiměřené míře neobtěžovali třeba odpadem, vodou, kouřem, nebo prachem. Mezi další jevy patří nadměrná hlučnost, pach, otřesy a podobně. Za omezování můžeme považovat i stín od sousedova stromu na naší zahradě.

Dotazy posluchačů

Paní Ivana se ptá:
„Máme postavený dům už 30 let a okna jsou vesměs čelem k sousedově zahradě. Na té rostou stromy, které jsou už vyšší než náš dům. Kvůli tomu máme celou zahradu ve stínu. Zlikvidovat jsme museli všechno, co tam bylo zasázeno, včetně jahod. Na žádost, aby stromy trochu prořezali, sousedé nereagovali a vznikl z toho doslova cirkus. Jak mám tedy postupovat dál?“

Odpověď:
„Tady je poměrně velký rozdíl mezi hmotně právní a procesně právní úpravou. Po té hmotně první stránce jste v právu vy. Tedy můžete prostříhání stromů požadovat, obzvlášť pokud se prokážete rozhodnutím orgánu životního prostředí, že vám to dělá škodu, neplechu. Problém vidím v procesní stránce, kde byste tento spor musela řešit soudní cestou a to trvá velice dlouho. Navíc nejsou zrovna laciné. Pokud se tedy soused vzepře a nepomohou ani vyjádření správních orgánů, pak je dobré uvažovat o soudním rozhodnutí.“

Sousedské vztahy

Paní Zdena se ptá:
Bydlím v panelovém domě a každý den mě obtěžuje cigaretový kouř od sousedů. Větrat mohu pouze večer. Navíc mám na cigarety alergii.

Odpověď:
„Pokud byste prokázala, že jste na tom zdravotně tak špatně a cigaretový kouř by vás mohl poškodit, potom byste mohla být ve sporu úspěšná. Zde se jedná o klasickou imisi, o které mluví zákon v paragrafu 1012. V této situaci jde o obtěžování kouřem.“

Ze záznamu se dozvíte, za jakých okolností má soused právo po vás požadovat, abyste na svém pozemku pokáceli strom, nebo odstranili přečnívající větve.

Spustit audio

Související