Pod jednou střechou po rozvodu? Občanský zákoník posílil práva rozvedených partnerů

25. červenec 2018

Pokud se manželé rozvádějí, je nutné vypořádat jejich společné bydlení a určit, který z nich a za jakých podmínek bude muset byt, nebo dům, opustit.

Tento problém se nejlépe vyřeší dohodou manželů. Ne vždy je ale vůle na obou stranách. Pak musí rozhodnout soud.

„Oproti předchozímu občanskému zákoníku zde došlo k určitému zesílení postavení status quo u jednoho z manželů. Také se v zákoně myslí na větší práva nezletilých dětí, které se nemohou ocitnout tak říkajíc na dlažbě,“ upřesňuje advokát Zdeněk Rudolecký.

Nenechte se vyhodit na ulici, existuje ochranná lhůta

Jednotlivá řešení se odvíjejí od toho, jestli rozvedení manželé vlastní nemovitost na půl, bydlí v nájmu, nebo v družstevním bytě. I přesto, že jeden z partnerů nemá k bytu právo vlastnické, nebo nájemní, je pod určitou ochranou proti vystěhování po dobu jednoho roku.

„Samozřejmě soud může rozhodnout, že ten, kdo v bytě či domě zůstává, je povinen buď poskytnout peněžité plnění, nebo sehnat náhradní bydlení. Nicméně neexistuje žádný mustr na to, jak postupovat. Soud je nakonec tím nejvyšším, který v individuálních případech rozhodne,“ upřesňuje Rudolecký.

Fifty Fity

Pokud bydlení patřilo do společného jmění manželů, po rozvodu katastr nemovitostí na návrh zapíše každému z nich jednu polovinu. Co se týče vlastnictví a práv, jsou oba partneři takzvaně fifty fifty a mají zde právo bydlet. Mohou zažádat i o zrušení spoluvlastnictví.

Do Česka přichází účinnější model rozvodové praxe. Kvůli dětem

Rozvod

Skoro každé druhé manželství u nás končí rozvodem. Více než polovině přihlížejí děti. K tomu, aby se jich rozvod dotkl co nejméně, by měl přispět nový model rozvodové praxe. Ten vznikl už před dvaceti lety v Německu.

Nejschůdnější variantou, pokud dále spolu nechtějí žít, je vyplatit jeden druhého. Možná je i dohoda o prodeji. „Rád bych jen připomněl, aby lidé neprodávali byt nebo dům formou dražby. Finanční náklady se tak mnohonásobně prodraží. Je dobré prodávat vlastními silami za dohodnutou cenu a peníze si pak rozdělit mezi sebe.“

Komu po rozvodu náleží movitý majetek ze společné domácnosti, si můžete poslechnout ze záznamu.

autor: Věra Říhová
Spustit audio

Související