Svitavy: moderní historické město

Svitavy už tolikrát v historii potkaly velké změny. Měnila se skladba obyvatel i architektonické styly. Město si ale dodnes uchovalo svoji historickou tvář a staví na ní. Moderně, pro další generace.

Jeden z nejhezčích pohledů na Svitavy se vám naskytne z věže kostela Navštívení panny Marie na hlavním náměstí s podloubími. To mimochodem patří k těm nejdelším v Česku, měří 670 metrů. Na místě mariánského kostela měli údajně sloužit mši už soluňští bratři. Při výstupu na věž si můžete prohlédnout místnost, kde přebýval zvoník.

Najdete tu expozici, věnovanou duchovním stavbách ve městě, nejen těm současným, ale i těm, které už zanikly. Zdaleka ne všechny věže ve Svitavách ovšem patří sakrálním stavbám. Nezaměnitelnou podobu má například budova multifunkčního a kulturního centra Fabrika, která po revitalizaci navázala na živé centrum města a stala se jeho nedílnou součástí.

Zachráněné životy

Patrně nejslavnějším rodákem Svitav se stal Oskar Schindler. Jeho jméno zná celý svět, především díky oscarovému filmu slavného amerického režiséra Stevena Spielberga - Schindlerův seznam. S osudy německého obchodníka, který zachránil více než tisíc lidských životů za druhé světové války, vás seznámí pozoruhodná expozice ve svitavském Městském muzeu. Nese název Hledání hvězdy Davidovy - Oskar Schindler - Spravedlivý mezi národy a mapuje nejen životní příběh slavného svitavského rodáka. Na více než třiceti výstavních panelech se odehrává dramatická historie Židů Českomoravského pomezí.

Seznam zachráněných Židů v expozici Hledání hvězdy Davidovy

Autoři expozice volili záměrně její černobílou podobu. Fotografie a dokumenty zachycují Schindlerův život ve Svitavách, Ostravě, Krakově, Brněnci, v Argentině i Německu. Návštěvníci se tu mohou podívat na filmové dokumenty a prohlédnout si i autentické předměty a věci osobní potřeby vězňů vyhlazovacích táborů. Nejnovějším exponátem je psací stroj, který Oskar Schindler používal v kanceláři továrny v Brněnci.

Babiččino velké prádlo

Unikátní a oblíbenou expozicí Městského muzea ve Svitavách je stálá výstava, věnovaná historii praní a prací techniky. Dozvíte se v ní, jak se pralo prádlo ve starověkém Egyptě a Sumeru, ale také jak to vypadalo, když u potoků a řek praly prádlo naše pra-pra-prababičky. Jádro expozice představují staré pračky z konce devatenáctého a průběhu dvacátého století, od dřevěných modelů zvaných kývačky až po první českou automatickou pračku značky Romo. Jistě vás zaujmou slogany starých dobových reklam a děti třeba i malá prádelna, ve které si mohou vyzkoušet, že praní byla kdysi opravdu velká dřina.

Nejstarší dřevěné pračky zvané kývačky v expozici Babiččino velké prádlo

Orient Bohemiai exkursoi

Tak by se Východočeské výlety nazvaly v esperantu, uměle vytvořeném univerzálním jazyce. Ve Svitavách, ve slavném Ottendorferově domě, najdete jediné muzeum v Česku, které se věnuje právě esperantu /Expozici spravuje svitavské Městské muzeum/. Dozvíte se tu, jakým způsobem vznikl jazyk, který dnes používá asi dva miliony lidí na světě. Muzejní expozice mapuje vznik a historii esperantského hnutí nejen v Česku, ale i zahraničí. Prohlédnout si tu můžete knihy, které byly do esperanta přeložené a také se seznámit s činností Klubu přátel esperanta ve Svitavách.

Ottendorferům dům

Ottendorferův dům, zvaný také Červená knihovna, patří k symbolům města Svitavy. Na místě svého rodného domu ji nechal, podle plánů newyorského architekta, postavit svitavský mecenáš Oswald Ottendorfer. Největší německá knihovna a čítárna u nás byla slavnostně otevřena v srpnu 1892. Podoba Svitav se na konci 19 století podstatně měnila. Z tohoto období pochází i několik dalších honosných a architektonicky zajímavých vil.

Nejnavštěvovanější galerie

Možná má nejvíc návstěvníků v Čeku, kdo ví. Jednou z bočních uliček, která vede na svitavské náměstí, totiž denně projdou stovky lidí. V uličce Pod Věží vznikla před pár lety venkovní galerie, zvaná „Venkovka.“ Na zdech domů jsou umístěné obrazy, které během let umělci vytvořili na historicky zajímavých místech, například ve zchátralém hotelu Slavia nebo Ottendorferově domě. Zdá se, že lidi umění v ulicích baví. Podle slov výtvarníka Jiřího Sehnala, který stál u zrodu Venkovky, se totiž doposud neztratilo jediné dílo a ani žádné z nich zatím nikdo vážně nepoškodil.

Galerie Venkovka v uličce Pod Věží ve Svitavách

Vendolí je zelené

Nedaleko Svitav, v obci Vendolí, už více jak čtvrt století funguje Záchranná stanice Zelené Vendolí. Trvalý nebo dočasný azyl v ní nacházejí zraněná, nemocná a handicapovaná zvířata. Zakladatel stanice Josef Zelený vybudoval také naučný okruh pro veřejnost. Mimo zimní sezonu si tu děti mohou prohlédnout čápy bílé, papoušky nebo dravce, například orla mořského. Naučná stezka vede i k vačnatcům a savcům. Nejstarším obyvatelem záchranné stanice Zelené Vendolí, je třináctiletý divočák Pivoň.