Tisíc let nad Dvakačovicemi

23. září 2018

Zalesněný kopec nad Dvakačovicemi skrývá zajímavou lokalitu. Žárové pohřebiště staré více než tisíc let. V hustém porostu se skrývá několik desítek mohyl, uvnitř kterých jsou uloženy nádoby s popelem zesnulých.  

Dvakačovice jsou nevelká obec ležící na pravém břehu řeky Novohradky nedaleko Hrochova Týnce. Podle archeologických průzkumů bylo její okolí osídleno už v pravěku, našly se zde předměty z doby bronzové. Mnohem významnější jsou ale ranně středověké nálezy ve Dvakačovickém lese. Kde se zachovalo mohylové pohanské pohřebiště z 6. až 13. století n. l.

Mohyly v Dvakačovickém lese

Obecní les patřil Kinským z Hrochova Týnce

Dvakačovický les je dnes obecní, až do roku 1935 ale patřil rodu Kinských z Heřmanova Městce. Ti zde měli uzavřenou oboru, ve které chovali jeleny pro parforsní hony. Dřevem z lesa podpořili také stavbu evangelického kostela, který byl dokončen roku 1860, a katolické kaple postavené o čtyři roky později.

Pohled z kaple Nejsvětější Trojice v Dvakačovicích

 

Dřevo z Dvakačovického lesa pomohlo také při poslední rekonstrukci obecního úřadu.

Evangelický kostel s věží i zvony

Skutečným skvostem Dvakačovic je novogotická stavba kostela. Evangelický Chrám Páně .  Ve Dvakačovicích  a okolí byla od husitských dob početná českobratrská komunita a od  18. století je obec centrem evangelické církve. Postupně zde byly založeny tři evangelické hřbitovy. První fungoval v místech současného kostela, druhý na okraji lesa, dnes ho připomíná kamenný pomník, a třetí je hřbitov současný. Původně měli evangelíci modlitebnu v polygonální stodole, po velkém požáru roku 1854 se ale rozhodli pro stavbu kamenného kostela. Chrám Páně byl postaven podle návrhu architekta Františka Schmoranze a dokončen roku 1860.

Evangelický kostel ve Dvakačovicích

Evangelíci tvořili třetinu oproti většinovým katolickým věřícím. Jejich soužití bylo ale po většinu času harmonické. Aby byly obecní misky vah vyrovnány, postavili si svůj svatostánek o čtyři roky později i katolíci. Kaple Nejsvětější Trojice je vyzdobena nástěnnými malbami od chrudimského akademického malíře Josefa Papáčka. Stojí uprostřed obce a dodnes se na její zvon zvoní umíráček.

Zmínka je Dvakačovický kanál

V jižní části obce nad jezem řeky Novohradky vychází vodní kanál Zmínka. Tento uměle vybudovaný kanál pochází z 15. století a sloužil k napájení rybníků kolem Zminého a pohánění mlýnských kol. Zmínka je známá také pod názvem Dvakačovický kanál, dosahuje délky 11,5 kilometrů a vlévá se do Loučné kousek před Sezemicemi. Zajímavostí umělého kanálu jsou dva akvadukty v jeho druhé polovině.  

Stavidlo Zmínky na řece Novohradce
autor: KSA
Spustit audio