U Jaroslavi jsou dva nové rybníky. Po desítkách let je tam obnovily Lesy České republiky

20. únor 2021 07:03
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Obnovený rybník u Jaroslavi

U obce Jaroslav nedaleko Holic na Pardubicku vznikly v tamních lesích dva nové rybníky. Historicky tam bývaly, ale před desítkami let vyschly. Státní lesy je obnovily jako součást programu Vracíme vodu lesu, kterým chce státní podnik přispět k lepšímu zadržování vody v krajině.

„Podle pamětníků byla ve všech třech rybnících voda ještě před padesáti lety. Pískovým dnem ale postupně unikala, až se ztratila úplně a rybníky zanikly. Ani na mapě je dnes nenajdete,“ říká mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Čtěte také

Na mapách skutečně žádné rybníky vidět nejsou. Ani na terénních, ani na leteckých. Dna zarostla olšemi a jinými náletovými dřevinami. Rybníky původně byly tři. Obnovené jsou dva. „Pojmou až 7300 metrů krychlových vody. V době sucha ji zadrží, což prospěje okolním lesům. Při povodni zachytí splaveniny a zabrání erozi půdy. Slouží ale i jako přírodní požární nádrže, v zimě kluziště nebo lesní otužovny a jindy příjemné zastávky pěších i cyklistů.“

Jaroslav, Mařenka a... mokřad

Dva obnovené rybníky dostaly na základě historických obecních záznamů jména Jaroslav a Mařenka. Místo původního třetího rybníka vznikl mokřad, který dvě nové nádrže propojuje. „Mezi rybníky jsme nově v prostoru zátopy dalšího zaniklého rybníka vyhloubili mokřad s tůní. Tam se daří vodomilným obojživelníkům, jako je třeba skokan hnědý nebo ropucha obecná.“

Zajímavostí je, že při opravách dělnici našli v zemi zakopané staré dřevěné potrubí, které kdysi rybníky pravděpodobně propojovalo. „Pod zemí zůstalo jen dubové potrubí, podle všeho z 18. století, které jsme vystavili u hráze rybníka Jaroslav. Rybníky postupně objevíte po 300 metrech, vydáte-li se po cyklostezce od odpočívadla a odstavné plochy pro kamiony u silnice číslo 35,“ dodává mluvčí Eva Jouklová.

Obnova rybníků a mokřadu stála státní lesy víc než pět milionů korun. Značnou část sumy ale pokryla dotace od ministerstva zemědělství.

Spustit audio

Související