V Kladrubech nejsou jen vzácní koně, ale také brouci

27. březen 2017

Ochránci přírody teď sestavili seznam podmínek, které by měly zajistit, že v Kladrubech nad Labem brouci zůstanou. To bude znamenat určitá omezení pro majitele lesů. Navržená opatření totiž jasně určují, co je možné kácet a co není, ale určují i to, jaké stromy by se měly ve vymezené zóně sázet.

Kladruby nad Labem jsou zařazené mezi evropsky významné lokality. Celé území má 450 hektarů, zahrnuje ještě Labětín, Selmice a Semín a žije na něm třicet zvláště chráněných živočichů. Nejdůležitější jsou dva z nich - brouci lesák rumělkový a páchník hnědý, a nová opatření jsou šitá na míru právě jim. Mají zajistit ideální podmínky pro to, aby se broukům v Kladrubech dařilo.

Nekácet a budovat broukoviště

Ochránci přírody teď popisují jednotlivá místa v rezervaci, kde navrhují konkrétní opatření. Obecně je cílem co nejméně kácet stromy. Poškozené nebo zlomené nechat na místě, protože hnijící dřevo je pro brouky ideální.

Další krok je třeba náhrada smrkových ploch za listnáče, doporučené jsou hlavně duby, vrby nebo regionální odrůdy jabloní. A mezi zajímavosti patří i to, že by se vlastníci lesů měli snažit najít místo pro takzvaná broukoviště.

Páchník hnědý

Opatření částečně zasáhnou i obec, starostka Lenka Gotthardová v tom problém nevidí, protože prý už teď každé kácení předem domlouvá s ochránci.

Čtěte také

Naprostá většina pozemků rezervace patří ale národnímu hřebčínu. Ten sice bude muset respektovat některá omezení při údržbě zeleně, na druhou stranu ale vyhlášení evropsky významné lokality může znamenat plusové body na cestě do UNESCO. Kladrubský hřebčín o zápis na prestižní seznam usiluje už několik let.

autor: kop
Spustit audio